Põltsamaa valla kaasav eelarve 2024 ettepanekud

 

 1. 1.-6. klasside PLAYBACK SHOW võistlus

Kevad 2024 korraldada Põltsamaa noortekeskuses 1.-6. klassi õpilastele Playback show-võistlus. Noortekeskuse töötajate korraldus koos TPN ehk Tegusate Põltsamaa Noortega. Kuna 7.-12.klassile toimub suurejooneline ja vägev show kultuurikeskuses, siis väiksemate noorte osalust aktiviseerida ja arendada, on ka nooremate noorte soov sellisest ürituses osa võtta ja õpetab noortematele ka sellise show korraldust. Lisaks on noortekeskuse helipult, kõlarid ja valgustus aegunud ja ei ole enam töökorras. Projekti raames saaksime ka uued vahendid, et noortekeskuse rentnikud saaksid oma sünnipäevi ning üritusi kvaliteetselt teha meie tehnikaga.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 3 200 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Kiikedega pikniku lauad noortekeskuse ja mänguväljaku juurde

Ettepaneku eesmärgiks on rajada Põltsamaa Noortekeskuse ja Põltsamaa linnas raamatukogu kõrval asuva mänguväljaku juurde kiikedega piknikulauad. Piknikulauad pakuksid võimalust noortekeskuse juures noortel mugavalt välitingimustes laua taga pikniku pidada, kasutada lauda õppimiseks, mängimiseks jne. Mänguväljaku juures annab see võimaluse kogu perel mugavalt ja põnevalt koos olla, kui väiksemad lapsed atraktsioone kasutavad. Linnaruumis on hetkel puudus laudadega istumiskohtadest või on need amortiseerunud, seega oleks see ideaalne lahendus linnaruumi noortele ja peredele noorte lastega, aga kasutada saavad otseloomulikult kõik.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 13 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Jan Müür

 1. Kuningamäel paikneva välijõulinnaku täiendamine

Kuningamäe terviseradade juurde rajatud välijõulinnak on leidnud väga aktiivset kasutust erinevate treening gruppide kui ka üksik harrastajate poolt. Selleks, et pakkuda harrastajale laiapõhjalisemat treenimisvõimalusi tuleb linnakut täiendada erinevate seadmetega, mis on mõeldud põhilihasgruppide treenimiseks. Sõudepink sobib suurepäraselt selja ja käsivarre lihaste tugevdamiseks, parandades samal ajal ka rühti. See võimaldab teha erinevaid harjutusi kogu ülakehale, arendades selja keskosa ja treenides samal ajal ka käsi.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 7954 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Lapsed ja noored liikuma! Madalseikluspark Adaveresse, II etapp

Antud projekti eesmärgiks on elujõulisema kogukonna kasvatamine kogukonna liikmete identiteedi tugevdamise, koostöö tõhustamise, liikumisharjumuste ja -võimaluste täiendamise ning arendamise kaudu. Projekti tulemusel on kogukonnas liikuvamad lapsed ja noored, peredel on hea võimalus koos aktiivselt aega veeta oma kodu lähedal.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 13 994 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Evi Rohtla

 1. Laste mänguväljaku (ronimispargi) rajamine Puurmani Ülejõe korterelamute vahele, jalgpalliväljaku silumine

Puurmani Ülejõe kortermajades elab palju lastega peresid. Majade vahele jääval valla maal on vanad atraktsioonid amortiseerunud, nende asemele tuleks rajada uus kaasaegne mänguplats – ronimispuud, kiigud, liivakast jne. Lähedale jääval jalgpalliplatsil on maapind ebatasane ning see tuleks siluda.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 14 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Pajusi välimööbel

Ettepaneku eesmärgiks on luua istumisvõimalused Pajusis toimuvate avalike ürituste külastajatele.

Ettepaneku esimese osa eesmärgiks on Pajusi pargis asuva välilava juures olevate pealtvaatajatele mõeldud pinkide osaline väljavahetamine. Olemasolevatest pinkidest on suur osa amortiseerunud, istekohtade arv pealtvaatajate jaoks on jäänud liiga väheseks. Ettepanekuga lisatakse vaatajatele 20 uut pinki

Ettepaneku teise osa eesmärgiks on välimööbli soetamine Pajusi mõisa peahoone lammutatud tiiva vundamendile rajatud terrassile. Ettepanekuga soetame 6 komplekti, kokku 6 lauda ja 36 tooli.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 5 359 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Põltsamaa Noortekeskuse MMM ruum noortele avalikuks kasutamiseks

Luua vahendite toel Põltsamaa noortekeskusesse multifunktsionaalne MMM ruum, kus noored saavad tulla ja ise luua erinevat meedia sisu, muusikat ja meisterdada. Annab noortele võimaluse avatud noorsootöö põhimõttel oma aega sisustada uue hobi või olemasoleva huvi arendamiseks. Ruumi kasutatakse planeeritult noorsootööd tehes- meediaring, meisterdamine ja annab võimaluse ka noortel vaba tahte ja aja olemasolul ise ruumi kasutada, et harjutada muusikakooli pille, meisterdada või teha oma minifirmade koosolekuid, kasutades olemasolevaid vahendeid ja luua muusikat või harjutada pärast kooli muusikakooliks oma pille.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 4 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Põltsamaa lasteaia Vägari õppekoha õppeaia rajamine ja õppeköögi sisustamine

Idee eesmärgiks on luua Põltsamaa Lasteaia Vägari õppekohas tingimused lastele loodus- ja toidukasvatamisealaste õppetegevuste läbiviimiseks. Läbi selle luuakse eeldused
tervislikeks eluviiside kujundamiseks, viiakse läbi uusi ja põnevaid õpitegevusi. Koha peal
värske toidu kasvatamise alaste teadmiste õppimiseks ja rakendamiseks aastaringi.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 7 972 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Rajada Vägarisse väljõusaal

Projekti eesmärk on rajada avalik välijõusaal, et toetada Vägari piirkonnas kogukonna liikmete füüsilist aktiivsust, propageerida tervislikke eluviise ja liikumisharrastusi ning pakkuda ohutut ja ligipääsetavat keskkonda nii lastele kui täiskasvanutele füüsiliseks treenimiseks. Projekti eesmärk laiemas plaanis on rajada kogukonnale ala, kus leiavad aktiivset tegevust nii lapsed kui ka täiskasvanud

Ettepaneku eeldatav maksumus: 14 000 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus: suunata rahvahääletusele

 1. Roosisaarele kaasaaegne paviljon

Ettepaneku eesmärgiks on rajada Roosisaarele kaasaegne paviljon, mis pakub külastajatele varjualust ja multifunktsionaalset ruumi erinevate ürituste, puhkehetkede ning kogukonna tegevuste jaoks. Paviljon loob uue ja atraktiivse kogunemispaiga, pakkudes meeldivat paika, kus puhata ja nautida loodust.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 5 743 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Jan Müür

 1. Spordivahendite uuendamine linnaruumis aktiivseks tegevuseks

Ettepaneku eesmärk Põltsamaa vallas on uuendada/soetada uued spordivahendid avalikus linnaruumis kasutamiseks, et edendada aktiivset tegevust ja tervislikku eluviisi kohalike elanike (sh noorte) seas. Eesmärk on soetada võrkpalle, korvpalle, jalgpalle, tennise reketeid ja palle. Meil on olemas kasutamiseks rannavõrkpalliväljakud, kunstmuruvälja ja tenniseväljak, kus neid vahendeid edukalt kasutada saaks. Spordikooli vahendeid on spordikooli mitte kuuluvatel noortel ja elanikel raske kätte saada, kuid see projekt lihtsustaks seda ja looks võimalusel kasutada väljakuid kaasaaegsete vahenditega kõigil. Hiljem on soov/mõte, et linnaruumi tekiksid vahendite laenutamise kapid (sarnane raamatukogude raamatute laenutamise kappidega välitingimustes), et vahendid oleksid kättesaadavad igal ajal ja hetkel.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 2 105 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Jan Müür

 1. Valgustehnika vahendid noorte üritustel kasutamiseks

Ettepaneku eesmärk on soetada uued valgustehnika vahendid, mida noored saaksid kasutada nii meediaringis kui ka enda poolt korraldatavatel üritustel. Valgus on väga oluline osa sündmusest ja eriti loob see väärtust noortele. Lihtsamaid seadmeid meediaringis õppides saavad nad neid oskuseid ja samu seadmeid kasutada juba kooli üritustest alates. Enamasti koolidel ei ole ressurssi, et antud valdkonna vahendeid uuendada ning kultuurikeskuses vahendid on tihti kasutuses, siis valgustehnika olemas olek noortele annab võimaluse julgemalt kätt proovida sündmuskorralduses. Vahendeid kasutaks Põltsamaa Noortekeskuse meediaring, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased ja samuti teised noored, kel huvi mõnda põnevad üritust korraldada.

Ettepaneku eeldatav maksumus: 1 918 eurot

Ettepaneku täiskirjeldus

Hindamiskomisjoni otsus*: suunata rahvahääletusele

*Otsustamisest taandas end komisjoni liige Jan Müür