Kuperjanovi tänavale arendatava turutänavaga seoses on valminud esimene kinnine paviljon, 2 avatud paviljoni ja avalik tualett.

Turutänava arendus koos uute paviljonide rajamisega jätkub 2024. aastal. Eesmärgiks on luua turutänavale kogukonnale ja külalistele atraktiivne koht kooskäimiseks, kus pakutakse värsket (kohalikku) toidukaupa, käsitööd, toimub hooajaline taimede müük, korraldatakse erinevaid üritusi ja temaatilisi laatasid.

Põltsamaa Vallavalitsuse 03.01.2024 korraldusega nr 2-3/2024/2 on kehtestatud alates 04.01.2024 Kuperjanovi tänaval asuvale turutänavale järgmised rendihinnad:

 

 

Rent /teenus

Hind km-ta, EUR

Hind km-ga, EUR

1.

Müügikohal elektri kasutamine /elektritarbimise kulu, 1 päev

4,1

5,0

2.

Avatud paviljon, 1 päev*

4,92

6,0

3.

Avatud paviljon, 1 nädal*

14,76

18,0

4.

Avatud paviljon, 1 kuu*

49,20

60,0

5.

3*3  telgi koht, 1 päev*

4,92

6,0

6. 

3*3  telgi koht, 1 nädal*

14,76

18,0

7.

3*3  telgi koht, 1 kuu*

49,20

60,0

8.

Laada korraldus tervel tänaval, 1 päev**

204,92

250,0

*Elektritarbimisel lisandub elektrikulu 5 eurot/päev;

**Laada ajal müügikohal elektri kasutamise korral lisandub elektritarbimise kulu (5 eurot/päev). Laada korraldamisele eelnevalt (minimaalselt 7 päeva) ning juba tasutud ja püsilepingutega klientidelt täiendava tasu võtmine ei ole lubatud ja laada korraldaja peab antud müüjatele müügikohad tagama.

 

Lepingud sõlmib ja arved väljastab Põltsamaa Vallavara OÜ.

E-post turg@poltsamaa.ee

Telefon 5098460

Arvelduskonto: EE331010152000433007