Noorsootöö

Põltsamaa vallas koordineerib noorsootööd noorsootööspetsialist, kes töötab haridus- ja kultuuriosakonna koosseisus.

Oluline info

Lisaks igapäevasele noortekeskuses tehtavale avatud noorsootööle viiakse läbi mitmeid projekte ning pööratakse tähelepanu ka mobiilsele noorsootööle ehk noorsootöötaja külastab valla koole pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi.

  • Huviharidust pakuvad Põltsamaal:
  • Huvitegevus on koondunud üldhariduskoolide juurde ning seda pakuvad ka rahva- ja kultuurimajad, külaseltsid, raamatukogud, muuseum, kirik ja kogudused, spordiklubid ning vabaühendused ja noorteühingud. Erinevate projektide raames korraldatakse ülevallalisi noorteüritusi, õpitubasid ja laagreid (muusikalaager, tantsulaager ja suvised töö-ja puhkelaagrid).
  • Noortevolikogu

 

Tunnustused

Aktiivne noorteühendus

  • 2021 - Põltsamaa Kodutütarde rühm
  • 2020 - Tegusad Põltsamaa Noored (TPN)
  • 2019 - Kamari Kodutütarde rühm ja Kamari Noorkotkaste rühm

Aasta tegus noor

Särav noorsootöötaja

Aasta noortetegu

Selles kategoorias on esitatud teod, mille on noored korraldanud või mille korraldamisel on nad aktiivselt osalenud.
 
  • 2021 - Eetrisse jõudis Põltsamaa Raadio
  • 2020 -  Playback Show
  • 2019 - Õpilasfirmade loomine ja osalemine laatadel
  • 2018 - Liikumisala avamine Põltsamaa Lille tn koolimaja hoovis