22.04.19

Põltsamaa valla noortevolikogu

Noortevolikogu on Põltsamaa Vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve. Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
 
Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.
 
Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.
 
 
Kontaktinfo:
Põltsamaa noortevolikogu
Aadress: Lossi 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
E-post: noortevolikogu@poltsamaa.ee (suletud grupp). Kui soovid noortevolikogule kirjutada, siis kasutada e-posti aadressi info@poltsamaa.ee 
Vaata ka noortevolikogu näoraamatut.
 

Põltsamaa valla noortevolikogu juhatus ja koosseis

Põltsamaa noortevolikogu on 8 liikmeline. Selle koosseis on kinnitatud Põltsamaa noortevolikogu valimiskomisjoni 15.04.2019 protokolliga. 
 
Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Põltsamaa noortevolikogu 3-liikmelise juhatuse moodustavad esimees, aseesimees ja protokollija.
 
Noortevolikogu liikmed:
Joosep Kukk 
Kelly-Riin Kärt
Pirjo Malinen 
Jan Müür (aseesimees)
Ann Pedosk 
Enri Reismann 
Kaisa Saluste (esimees)
Marko Uusküla (aseesimees)

Põltsamaa valla noortevolikogu valimised 2019

Põltsamaa noortevolikogu valimiste läbiviimiseks kinnitas Põltsamaa Vallavalitsus viieliikmelise valimiskomisjoni.
 
Kui Sul tekib küsimusi, siis pöördu noorootööspetsialisti poole annika.kallasmaa@poltsamaa.eetel. 53943940