Noortevolikogu

14.11.18

 

Põltsamaa valla noortele on avanemas võimalus osaleda Noortevolikogus!

Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustamisprotsessides ja kaitsta eeskätt noorte õigusi ja huve. Noortevolikogu annab võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus. Noortevolikogu loomisprotsessi toetab Eesti Noorteühenduste Liit.

Põltsamaa valla noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa ja Põltsamaa vallavolikogu liige Erkki Keldo kohtuvad noortega Põltsamaa valla koolides 31. oktoobril 2018, et edastada noortele info avanevast võimalusest. Osalema on oodatud 7. – 9.kl õpilased, kes on aktiivsed, oma kodukohast huvitatud ning kes on valmis esindama noorte huve ja soovivad saada uusi kogemusi ja oskusi. (9.05 – 9.45 Puurmani Mõisakoolis; 10.15 – 10.55 Lustivere Põhikoolis; 11.15 – 11.55 Adavere Põhikoolis; 12.10 – 12.55 Põltsamaa ÜGs.)

Põltsamaa vallas elavad ja õppivad 14-26a noored on oodatud NOORTEVOLIKOGU ALGATUSKOOSOLEKULE neljapäeval, 15. novembril kell 13.00-14.30. Kohtumine toimub Põltsamaa Vallavalituse Lossi tn nõupidamiste ruumis 104. Noortevolikogu tööd tutvustavad Põltsamaa Vallavolikogu liige Erkki Keldo ja ENL juhatuse esimees Roger Tibar.

 

Teisipäeval, 27. novembril kell 15.00-17.30 toimub koolitus „Kuidas saada tulevikukindlaks?" – perspektiivi, kuhu maailm on liikumas ning millele rõhku panna, et tulevikus edukalt toime tulla? (koolitus 1,5h; koolitaja Harald Lepisk) ning põhimääruse ettevalmistamine.  Toimumise koht Põltsamaa Kultuurikeskus, II korrus.

 

Toimetaja: MARELLE MÄND