Põltsamaa valla noortevolikogu

Noortevolikogu on Põltsamaa Vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve. Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
 
Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.
 
Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.
 
 
Kontaktinfo:
Põltsamaa noortevolikogu
Aadress: Lossi 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Saada kiri noortevolikogule info@poltsamaa.ee ja vaata ka noortevolikogu näoraamatut.
Noortevolikogu kohta saab infot carolin.tammekivi@poltsamaa.ee.
 

Põltsamaa valla noortevolikogu 2023. aastal valitud II koosseis:

1. Iti Tõnts

2. Andre Vahtrik

3. Olavi Reilent

4. Jaanus Noormägi

5. Iti-Lorett Soolepp

6. Selena Targama

7. Robin Martti Lääts

8. Genner Max Möldri

9. Karita Kikas

10. Janne-Mari Järva

11. Daire Vahtra

12. Andra Adele Andruse

13. Miia Rihanna Mikk

14. Kirke Ojasoo

15. Erko Kinguste

Koosseisud

Põltsamaa Noortevolikogu II kooseisu koosolekute protokollid
Koosoleku number Kuupäev Link 
01 28.11.2023 01. koosoleku protokoll
02 12.12.2023 02. koosoleku protokoll
03 09.01.2024 03. koosoleku protokoll
04 06.02.2024 04. koosoleku protokoll
05 12.03.2024 05. koosoleku protokoll 
06 09.04.2024 06. koosoleku protokoll
07 09.06.2024 07. koosoleku protokoll