Põltsamaa valla noortevolikogu

Noortevolikogu on Põltsamaa Vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve. Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
 
Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.
 
Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.
 
 
Kontaktinfo:
Põltsamaa noortevolikogu
Aadress: Lossi 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Saada kiri noortevolikogule info@poltsamaa.ee ja vaata ka noortevolikogu näoraamatut.
Noortevolikogu kohta saab infot carolin.tammekivi@poltsamaa.ee.
 

Põltsamaa valla noortevolikogu II koosseisu valimised toimuvad 2023. aastal
Kui oled otsustanud kandideerida Põltsamaa valla noortevolikokku, esita palun kandideerimisavaldus aadressil carolin.tammekivi@poltsamaa.ee 25.09.-08.10.
Aktiivne valimiskampaania tegemise aeg on ajavahemikus 09.10-29.10.
Noortevolikogu valimised toimuvad 30.10.-02.11.
Valimistulemused kuulutatakse välja 03.11.

Koosseisud