Noorsootöö

4.09.20

Põltsamaa vallas koordineerib noorsootööd haridus- ja kultuuriosakond, mille koosseisus on ametis noorsootööspetsialist.

Noorteinfo levitamiseks kasutatakse mitmekülgseid teabevahendeid sh on loodud noortele suunatud infoplatvorm www.noortekas.ee.

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus tegutseb Põltsamaa linnas ja selle tööd aitab korraldada NÜ Juventus. https://www.noortekas.ee/nu-juventus/

Noortekeskuses töötavad kvalifitseeritud noorsootöötajad. Lisaks igapäevasele noortekeskuses tehtavale avatud noorsootööle viiakse läbi mitmeid projekte ning pööratakse tähelepanu ka mobiilsele noorsootööle ehk noorsootöötaja külastab valla koole pakkudes noortele erinevaid vabaaja tegevusi. https://www.noortekas.ee/noortekeskus/

Huviharidust andvateks asutusteks on Põltsamaa Muusikakool, Põltsamaa Spordikool ja Põltsamaa Kunstikool. Huvitegevus on koondunud üldhariduskoolide juurde ning seda pakuvad ka rahva- ja kultuurimajad, külaseltsid, raamatukogud, muuseum, kirik ja kogudused, spordiklubid ning vabaühendused ja noorteühingud. Erinevate projektide raames korraldatakse ülevallalisi noorteüritusi, õpitubasid ja laagreid (muusikalaager, tantsulaager ja suvised töö-ja puhkelaagrid).

Info erinevate asutute kohta on leitav Põltsamaa VV haridus- ja kultuuriosakonna leheküljelt http://www.poltsamaa.ee/ametnikud1 ning https://www.noortekas.ee/noorsootoo/

Põltsamaa valla noortele on avanemas võimalus osaleda Noortevolikogus!

Noortevolikogu võimaldab noortel osaleda neid puudutavates otsustamisprotsessides ja kaitsta valla, eeskätte noorte õigusi ja huve. Noortevolikogu annab võimaluse kaasa rääkida ja olla rohkem kaasatud otsuste tegemisse, omada võrdseid võimalusi ning aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus.

Aktiivne noorteühendus 

  • 2020 - Tegusad Põltsamaa Noored (TPN)
  • 2019 - Kamari Kodutütarde rühm ja Kamari Noorkotkaste rühm

Aasta tegus noor

Särav noorsootöötaja