Põltsamaa valla erinevates piirkondades on huvitegevus koondunud üldhariduskoolide juurde ning seda pakuvad ka rahva- ja kultuurimajad, külaseltsid, raamatukogud, muuseum, kirik ja kogudused, spordiklubid ning vabaühendused ja noorteühingud.

Huvitegevuse toetamine

 

Toetuse eesmärk on mitmekesistada ja arendada Põltsamaa valla 7-19-aastaste noorte huvitegevuse võimalusi. Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust osutavad teenusepakkujad, toetust vajava noore seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise.
 
Toetuse eraldamise aluseks on Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord ja tegevuskava.
 
Õigusaktid
 
Lisainformatsioon
Haridus- ja kultuuriosakonnajuhataja Silja Peters, tel. 510 5889, e-post silja.peters@poltsamaa.ee
 

Taotlemine

Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil. Täitke taotluse vorm ja saatke see digiallkirjastatuna aadressile info@poltsamaa.ee või saatke või tooge paberil allkirjastatuna vallavalitsuse kantseleisse aadressil Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn 48104.
 
Teenuse pakkuja toetuse kasutamise aruanne tuleb saata aadressile info@poltsamaa.ee.
 
Vormid