Huvitegevus

27.03.19

Mitmekesised huvihariduse võimalused Põltsamaa valla noortele vanuses 7-19 aastat

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraldab Eesti Vabariik läbi Eesti Noorsootöökeskuse (ENTK) kaudu.

31. jaanuaril 2019 võttis Põltsamaa Vallavolikogu vastu huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra.

Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust osutavad teenusepakkujad, toetust vajava noore seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise.

Toetuse eraldamise aluseks on Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava ja valla eelarve ning vallale eraldatud toetuse suurus.

Toetuse määramise aluseks on noorte huvitegevuses osalemist takistavate kitsaskohtade lahendamine.

Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil.

Põltsamaa valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2019

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Põltsamaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2019 määruse nr 3 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine

Lisainfo:  Annika Kallasmaa tel. 5394 3940; annika.kallasmaa@poltsamaa.ee

 

Taotlus- ja aruandevormid

Toetuse TAOTLUS saata aadressile info@poltsamaa.ee. Teenuse pakkuja toetuse kasutamise ARUANNE saata annika.kallasmaa@poltsamaa.ee
 

 

Toimetaja: MARELLE MÄND