Põltsamaa valla noortevolikogu juhatus ja koosseis 2019-2021

Aastatel 2019-2021 oli Põltsamaa noortevolikogu 8 liikmeline. Selle koosseis kinnitati Põltsamaa noortevolikogu valimiskomisjoni 15.04.2019 protokolliga. 
 
Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus. Noortevolikogu tegevust juhib esimees, tema äraolekul aseesimees. Põltsamaa noortevolikogu 3-liikmelise juhatuse moodustavad esimees, aseesimees ja protokollija.
 
Noortevolikogu liikmed:
Joosep Kukk 
Kelly-Riin Kärt
Pirjo Malinen 
Jan Müür (aseesimees)
Ann Pedosk 
Enri Reismann 
Kaisa Saluste (esimees)
Marko Uusküla (aseesimees)

Põltsamaa valla noortevolikogu valimised 2019

Põltsamaa noortevolikogu valimiste läbiviimiseks kinnitas Põltsamaa Vallavalitsus viieliikmelise valimiskomisjoni.