Projekt „Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks"

 

Riik eraldas Euroopa Majanduspiirkonna taotlusvooru „Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused" raames Põltsamaa Vallavalitsusele 378 000 eurot, mis võimaldab taastada transiittänavate ääres umbes 6,45 km ulatuses kõrghaljastust ning rajada haljastus Põltsamaa lossihoovi, kesklinna ja hariduslinnakusse.

 

Projekti kogumaksumus on 445 000 eurot, millest valla omaosalus on 67 000 eurot.

 

Põltsamaa linnas on ajalooliselt olnud transiittänavad palistatud alleedega, mis on vältinud tuulekoridoride teket ning pakkunud varju. Lisaks aitavad puud reguleerida sademevee ringlust: puude võrad võtavad vastu osa sademeid ja puude kaudu toimub intensiivne sademete aurumine. Kahjuks on tänavate rekonstrueerimise järgselt alleed jäänud taastamata.

 

Kesklinnas, lossihoovis ja hariduslinnakus on probleemiks alade ülekuumenemine. Lossihoovis puudub haljastus, ala on piiratud ringmüüriga ning suvine palavus häirib nii külastajaid, kui ka seal töötavaid inimesi. Haljastus aitaks parandada lossihoovis nii õhu kvaliteeti kui ka külastajate külastusmugavust. Sama olukord on kooli hariduslinnakus ja kesklinnas, kuhu rajatakse projekti käigus haljasalasid.

 

Alleede, lossihoovi ja suure ringi haljastuse projektid on koostanud AB Artes Terrae OÜ.

 

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetusmeetmest, millesse panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Omaosaluse tagab Põltsamaa vald.

 

 

Hanked
 
Põltsamaa linna alleede taastamine, viitenr 259529. Töövõtja POP & Haljastus OÜ, lepingu maksumus 173 651 EUR, periood 12.04.23-12.12.2023. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5444900/general-info
 
Põltsamaa lossihoovi haljastustööd, viitenr 261502. Töövõtja Topiarius OÜ. Lepingu  maksumus 107 920 EUR, periood 14.04.23-14.10.23. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5622260/general-info     
 
Põltsamaa linna suure ringi ja Kuperjanovi tänava haljastus, viitenr 258741. Töövõtja OÜ Roheline Emotsioon. Lepingu maksumus 33705 EUR, periood 17.04.23-17.12.23. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5351340/general-info 
 
Põltsamaa linna rohetaristu lisatööd (sh alleed, Kesk tn ja kooliterritooriumi haljastus), viitenr 267841 maksumus 95 988 EUR. Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6214824/general-info

Projekti kontaktandmed:

Ain Valu - maa- ja keskkonnaspetsialist (509 8517, ain.valu@poltsamaa.ee)

Kristi Klaos - abivallavanem (529 4510, kristi.klaos@poltsamaa.ee)