Riik eraldas Põltsamaa Vallavalitsusele 378 000 eurot, mis võimaldab taastada transiittänavate ääres umbes 5,6 km ulatuses kõrghaljastust ning rajada haljastus Põltsamaa lossihoovi. Projekti kogumaksumus on 445 000 eurot, millest valla omaosalus on 67 000 eurot.
 
Põltsamaa linnas on ajalooliselt olnud transiittänavad palistatud alleedega, mis on vältinud tuulekoridoride teket ning pakkunud varju. Lisaks aitavad puud reguleerida sademevee ringlust: puude võrad võtavad vastu osa sademeid vastu ja puude kaudu toimub intensiivne sademete aurumine. Kahjuks on tänavate rekonstrueerimise järgselt alleed jäänud taastamata.
 
Lisaks, kesklinnas ja lossihoovis on probleemiks alade ülekuumenemine. Lossihoovis puudub haljastus, ala on piiratud ringmüüriga ning suvine palavus häirib nii külastajaid kui ka seal töötavaid inimesi. Haljastus aitaks parandada lossihoovis nii õhu kvaliteeti kui ka külastajate külastusmugavust. 
 
Lisainformatsiooni saamiseks võib pöörduda:

Ain Valu (maa- ja keskkonnaspetsialist)

Telefon: 509 8517, e-post: ain.valu@poltsamaa.ee