« Tagasi

Põltsamaa vald loob projekti toel rohelisemat linnakeskkonda

Põltsamaa vald viib ellu projekti „Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks" tegevusi. Positiivse rahastamise otsuse sai vald kätte eelmise aasta oktoobris ning kõik tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 2024. a aprilli lõpuks.

Projekti eelarve on 445 200 eurot, millest toetus 378 420 eurot ja valla omaosalus 66 780 eurot.

Tänaseks on läbi viidud hangete tulemusel sõlmitud 3 lepingut.

Neist mahukaim on Põltsamaa linna alleede taastamine maksumusega 173 650 eurot. Töid teostab POP Haljastus OÜ. Lepingu raames rajatakse 5,6 km alleesid. Jõgeva maanteele istutatakse pooppuud, tammed, visa kibuvitsa istikud, Lille tänav 2 kooli ette pärnad ja pooppuud, Pajusi maanteele iluõunapuud, tammed ja kurdlehelised kibuvitsad. Tartu maanteele istutatakse läänepärnad ning Viljandi maanteele läänepärnad ja kurdlehelised kibuvitsad.

Lossi õueala haljastustööde lepingu maksumus on 115 000 eurot ja töid teostab Topiarius OÜ. Lepingu mahus on haljasalade ettevalmistus koos haljastusringide piiritlemisega metallääriste ja graniitkividega. Lossihoovi on istutatud 18 puud (kirsid, iluõunapuud, magnooliad, serbia kuusk), 50 mägimändi, 735 roosi, 4175 püsikut. Plaanis on juurde rajada veel paar haljasala ja istutada juurde mõned puud koos püsikutega.

Põltsamaa linna suure ringi ja Kuperjanovi tänava haljastustööde lepingu maht on 33 705 eurot ning töid hakkab teostama OÜ Roheline Emotsioon. Tööde raames istutatakse Kuperjanovi tänavale 15 pooppuud ja ja serbiakuuske ning Suurele ringile koos selle juures oleva kolmnurgaga 3 iluõunapuud ning 93 roosi ja 3600 püsikut (laugud, härjasilmad, sinihelmikad).

Eelkirjeldatud alade projektid on koostanud AB Artes Terrae OÜ.

Kuna esialgses projektimahus olnud lepingud on läinud planeeritust odavamaks, siis alles oleva jäägi eest summas ligikaudu 107 000 eurot on plaanis teostada täiendavaid töid. Nendeks töödeks on Kesk tänav 2 ette sõidu- ja kõnnitee vahele 2 m laiuse haljasala rajamine koos alleepuude ja püsikutega. Samuti kooliterritooriumile haljastuse rajamine, kus Veski tänava koolimaja ette luuakse tamme allee ja püsikupeenrad, koolimaja taha ja Lille tänava kooli ette püsiku peenrad ning harjutusväljaku ja tööõpetuse maja vahele haljasala puude ja põõsastega. Lisaks täiendatakse alleesid Jõgeva maanteel, Tallinna maanteel ja Kuuse tänaval 108 puu istikuga. 

Täiendatavate tööde teostamiseks on käimas hetkel riigihange „Põltsamaa linna rohetaristu lisatööd (sh alleed, Kesk tn ja kooliterritooriumi haljastus)" 
Pakkumuste tähtaeg: 21.08.2023 09:00

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetusmeetmest, millesse panustavad Norra, Island ja Liechtenstein. Omaosaluse tagab Põltsamaa vald.