7.08.22
11. augustil  kell 17.30 toimub Lustivere kultuurimajas rahvakoosolek- ametkonnad annavad selgitusi seoses Umbusi jõel toimunud reostusega
  Oluline teada! 

  Tänavavalgustuse ajutine väljalülitamine Põltsamaa vallas perioodil 13.06.-03.08.2022

  Tartu mnt 15 maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

  Õnne tn 1 ja Loojangu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

   Eriplaneering tuulepargi rajamiseks Põltsamaa vallas

   Adavere ja Põltsamaa möödasõidu rajamine 

   Põltsamaa valla üldplaneeringu koostamine

   Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eelprojektiga kavandatavate tegevuste KMH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu 17.08.2022.

 

  Tööpakkumised

 

   Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd rahandusosakonna juhatajale (tähtaeg 15.08)

   Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd ehitus- ja planeeringuspetsialistile (tähtaeg 15.08)

   Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd  Põltsamaa Muusikakooli direktorile (tähtaeg 04.08)

   Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd Põltsamaa Raamatukogu direktorile (tähtaeg 04.08)

  Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd sotsiaaltööspetsialistile (tähtaeg 04.08)

  Load

   Avaliku ürituse load

   Tänava sulgemise load

  Keskkonnaload

    Keskkonnaloa muudetud eelnõude esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks (Orkla)

    Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Orkla Eesti AS poolt esitatud keskkonnaloa L.ÕV.JÕ-3778 muutmise taotluse

   Keskkonnaamet võttis menetlusse AS PUIT PROFIIL keskkonnaloa muutmise taotluse

   Keskkonnaamet on võtnud menetlusse ASi Tariston asfaltbetoontehase taotluse