Põltsamaa Haldus

Lille tn 2/3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48103
Avatud E-R 8:00 - 16:30, lõuna 12:30-13:00
 
Tel 5191 9449
registrikood 77000803
KMRK: EE102574913
 
 
Põltsamaa Haldus täidab järgmisi ülesandeid:
 • tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase töökeskkonna;
 • tegeleb haljastus- ja heakorratööde planeerimise ja teostamisega;
 • haldab Põltsamaa valla kalmistuid ja osutab kalmistuteenuseid;
 • haldab Põltsamaa vallas olevaid parke, haljasalasid ja muid maastikke;
 • korraldab asutuse valdusse antud hoonete, rajatiste ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
 • haldab ja korraldab valla transporti;
 • tegeleb hulkuvate loomadega;
 • tegeleb elamumajandusega;
 • osutab avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Põltsamaa valla elanikele vajalikke teenuseid;
 • korraldab Põltsamaa valla haridusasutustes toitlustust;
 • korraldab Põltsamaa valla asutustes majandustööd.
Lisaks pakub Põltsamaa Haldus elanikele mitmeid teenuseid. Vaata hinnakirja ja telli teenus siit!
 

Põltsamaa Haldus kontaktid

Avatud E-R 8:00-16:30, lõuna 12:30-13:00

 

NIMI

 

TELEFONI NUMBER

E-MAIL

MERLIN MARTINSON

juhataja

5191 9449

merlin.martinson@poltsamaahaldus.ee

RAIN RANDMAA

välitööde ja teenuste juht

5360 7005

rain.randmaa@poltsamaahaldus.ee

MARIS RABA

toitlustusjuht

528 5024

maris.raba@poltsamaahaldus.ee

ÜLLE KIRSIMÄGI

haldusspetsialist

5326 7889

ylle.kirsimagi@poltsamaahaldus.ee

JANA KUUSK

raamatupidaja

5804 1150

Jana.Kuusk@poltsamaa.ee

VILLU SINIMETS

bussijuht

53421402

villu.sinimets@poltsamaahaldus.ee

OLEV ELMEND

bussijuht

5263963

 

 

Vaibla Puhkebaasi kasutusaegade broneerimine toimub telefonil 5191 9449, kust edastatakse andmed puhkebaasi valvurile (telefon 523 8803).
 
Üüritasu kanda Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 AS SEB Pank või arvelduskontole EE732200221027219750 AS SWEDBANK või tasuda sularahas Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonnas II korrusel asukohaga Lossi tn 9 Põltsamaa linn.