Põltsamaa Haldus

Lille tn 2/3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48103
Avatud E-R 8:00 - 16:30, lõuna 12:00-12:30
 
Tel 5191 9449
registrikood 77000803
 
 
Põltsamaa Haldus täidab järgmisi ülesandeid:
 • tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase töökeskkonna;
 • tegeleb haljastus- ja heakorratööde planeerimise ja teostamisega;
 • haldab Põltsamaa valla kalmistuid ja osutab kalmistuteenuseid;
 • haldab Põltsamaa vallas olevaid parke, haljasalasid ja muid maastikke;
 • korraldab asutuse valdusse antud hoonete, rajatiste ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
 • haldab ja korraldab valla transporti;
 • tegeleb hulkuvate loomadega;
 • tegeleb elamumajandusega;
 • osutab avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Põltsamaa valla elanikele vajalikke teenuseid;
 • korraldab Põltsamaa valla haridusasutustes toitlustust;
 • korraldab Põltsamaa valla asutustes majandustööd.

Põltsamaa Haldus kontaktid

NIMI

AMETIKOHT

TELEFON

E-MAIL

ANTS REINUMÄGI

juhataja

513 8211

ants.reinumagi@poltsamaahaldus.ee

MERLIN MARTINSON

sekretär-juhiabi

5191 9449

merlin.martinson@poltsamaahaldus.ee

KADRI JUHKAM

valla peakokk

528 5024

kadri.juhkam@poltsamaahaldus.ee

HANNES SARAP

majandusjuht

514 9867

hannes.sarap@poltsamaahaldus.ee

KALEVI KAUR

haldusjuht

5308 0231

kalevi.kaur@poltsamaahaldus.ee

JANA KUUSK

raamatupidaja

5804 1150

Jana.Kuusk@poltsamaa.ee

 

 
Vaibla Puhkebaasi kasutusaegade broneerimine toimub telefonil 5191 9449, kust edastatakse andmed puhkebaasi valvurile (telefon 523 8803).
 
Üüritasu kanda Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 AS SEB Pank või arvelduskontole EE732200221027219750 AS SWEDBANK või tasuda sularahas Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonnas II korrusel asukohaga Viljandi mnt 3 Põltsamaa linn.