Põltsamaa Haldus

 
Viljandi mnt 3
Põltsamaa linn 48103 Põltsamaa vald
Avatud E-N 8.00 - 17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45
 
Tel 5191 9449
registrikood 77000803
 
 
Põltsamaa Haldus täidab järgmisi ülesandeid:
  • tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase töökeskkonna;
  • tegeleb haljastus- ja heakorratööde planeerimise ja teostamisega;
  • haldab Põltsamaa valla kalmistuid ja osutab kalmistuteenuseid;
  • haldab Põltsamaa vallas olevaid parke, haljasalasid ja muid maastikke;
  • korraldab asutuse valdusse antud hoonete, rajatiste ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
  • haldab ja korraldab valla transporti;
  • tegeleb hulkuvate loomadega;
  • tegeleb elamumajandusega;
  • osutab avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Põltsamaa valla elanikele vajalikke teenuseid.
Juhataja ANTS REINUMÄGI, tel 513 8211, e-post ants.reinumagi@poltsamaahaldus.ee
Haldusjuht KALEVI KAUR, tel 5308 0231; e-post kalevi.kaur@poltsamaahaldus.ee
Haldusspetsialist IVAR KARINA, tel 513 6183; e-post ivar.karina@poltsamaahaldus.ee
Sekretär-juhiabi TIIA VAHTER, tel 5191 9449; e-post tiia.vahter@poltsamaahaldus.ee
Raamatupidaja JANA KUUSK, tel 5804 1150; jana.kuusk@poltsamaa.ee
 
KALMISTUD
Põltsamaa linna kalmistuvaht MADIS ROIO
Põltsamaa linna kalmistuvahi abi VAHUR MAISTE
Kalmistu kontor on avatud E-P 8-12 ja 13-17
Kalmistu üldtelefon 5331 2383
 
Kütimäe kalmistuvaht LUULE PÄHKEL
Kursi kalmistuvaht TIIA JÕGI, tel 5393 2891
 
 
Vaibla Puhkebaasi kasutusaegade broneerimine toimub telefonil 5191 9449, kust edastatakse andmed puhkebaasi valvurile (telefon 523 8803).
 
Üüritasu kanda Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 AS SEB Pank või arvelduskontole EE732200221027219750 AS SWEDBANK või tasuda sularahas Põltsamaa Vallavalitsuse rahandusosakonnas II korrusel asukohaga Viljandi mnt 3 Põltsamaa linn.