Kalmistud


Põltsamaa vallas tegutseb kolm kalmistut. Kõik Põltsamaa valla haldusterritooriumil asuvad kalmistud tegutsevad vastavalt kalmistuseadusele ja kohaliku omavalitsuse määrustele ning otsustele. 

 

 

PÕLTSAMAA KALMISTU

Avatud E-P  8-12 ja 13-17

Kalmistu üldtelefon 5331 2383

E-post: kalmistu@poltsamaa.ee

Kalmistuvahina töötab Madis Roio ja kalmistuvahi abina Vahur Maiste

Põltsamaa linna kalmistu kasutamise EESKIRI

Põltsamaa linna kalmistu tasuliste teenuste hinnakiri alates 01.02.2016 (kinnitatud Põltsamaa Linnavalitsuse 14.12.2015 korraldusega nr 2-3/2015/314)

 

1.1. kabeli kasutamine leinatalituse läbiviimiseks (kord)                      10 eurot;
1.2. surnu hoidmine külmkambris üks ööpäev:
1.2.1. sõltuvalt ilmaoludest, kui kasutuses on külmutusseadmed          10 eurot;
1.2.2. ilma külmutusseadmeteta                                                              6 eurot;
1.3. liiva müük 1 (üks) ämbritäis (kuni 12 liitrit)                                    0,30 eurot.

 

 

KÜTIMÄE KALMISTU

Aadress: Arisvere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.
Kalmistu vahina töötab Luule Pähkel
Kütimäe kalmistu
EESKIRI

 

 

KURSI KALMISTU

 

Aadress: Kursi küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kalmistu üldtelefon 5393 2891
Kalmistu vahina töötab Tiia Jõgi
Kursi kalmistu kasutamise
EESKIRI