Põltsamaa Vallaleht

Põltsamaa Vallaleht ilmub 2023. aasta jaanuarist üks kord kuus.

Põltsamaa Vallaleht on tasuta kättesaadav valla kodulehel hiljemalt ilmumisele järgneval tööpäeval.

 

Õigusaktid

 

 

Põltsamaa Vallaleht

2024

2023

2022

 

Vallavalitsuse infokülg

Vallavalitsuse infokülg Põltsamaa Valla Sõnumite vahel

2021 2020

 

 

Põltsamaa Vallaleht

2020

2019

2018

2017

Detsembris 2017 ilmus esimene Põltsamaa valla leht