VÄÄARIKATE ÜLIKOOL PÕLTSAMAA VALLAS

TUTVUSTUS:

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus.  2022. aasta sügisel liitub ka Põltsamaa vald väärikate ülikooli programmiga.

Reeglina toimuvad loengud kord kuus- kuu igal teisel teisipäeval algusega kell 13.00 valla erinevates piirkondades.

Ühel loengukorral on planeeritud 2 erinevat esinejat. Loengute vaheaegadel on ettenähtu väike kohvipaus. Ajaliselt võiks väärikate ülikooli loengupäeval arvestada 4-5 tundi. Kodutöid ei anta, küll aga on väga teretulnud iseseisev materjalide uurimine, arutelude algatamine.

Transport loengute toimumiskohtadesse korraldatakse korraldajate poolt (nii palju kui võimalik) vastavalt sellele, kuidas registreerunud osalised paiknevad.

Osalema on oodatud kõik avatud  mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+ eluaastat.

Kuulajad, kes on osalenud vähemalt 75% toimunud loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. 2022/2023 õppeaastal on planeeritud 9 erinevat loengukorda (17 erinevat loengut). Osalema peaks vähemalt 7 loengukorral, 13 loengul. Loenguprogramm on osalistele tasuta. Loengutele ei pea end eelregistreerima, kuid see on väga teretulnud, et oleks võimalik tegevusi efektiivsemalt planeerida.

Loenguprogramm on küll akadeemilist laadi, kuid samas eluline ning silmaringi avardav. Loengupidajateks on Tartu Ülikooli õppejõud, teadlased ja vilistlased ning teised oma ala eksperdid ja arvamusliidrid.

LOENGUPLAAN 

Uus loenguplaan avaldatakse järgmisel hooajal.

TRANSPORT:

Transport loengute toimumiskohtadesse korraldatakse korraldajate poolt (nii palju kui võimalik) vastavalt sellele, kuidas registreerunud osalised paiknevad. Enamasti väljuvad bussid valla suurematest asulatest (nt Puurmani (asula keskus), Põltsamaa linn (asula keskus), Pisisaare (asula keskus)). Kahjuks igasse asulasse ei ole võimalik eraldi bussi tellida, aga:

nii palju, kui vähegi sobib, on transpordiplaani koostamisel võetud arvesse ühistranspordi liikumist, et inimestel oleks võimalik mõnest kaugemast valla asulast keskusesse liikuda ning seejärel korraldatud transpordiga liituda.

Kui on keegi, kes kindlasti soovib osaleda, kuid transpordiküsimus tekitab probleeme, palume sellest kindlasti teada anda esimesel võimalusel kontaktil: Marilin Mölder, e-post: Marilin.molder@poltsamaa.ee , telefon: 56966862.

Transpordiga seotud täpsem informatsioon edastatakse eelregistreerunud tudengitele.

INFOALLIKAD:

Siin on toodud infoallikad, kus on võimalik väärikate ülikooli kohta teavet leida ning mis laadi teave neis allikates kättesaadav on.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool

https://ut.ee/et/vaarikate-ulikool

Videoloengud, loenguplaanid

Põltsamaa valla raamatukogud

plakat, infoleht

Põltsamaa Vallavalitsuse koduleht www.poltsamaa.ee/vaarikad

Kehtiv teave loenguplaanide, transpordikorralduse jms väärikate ülikooli programmiga seonduva kohta.

Põltsamaa Vallavalitsuse Facebookileht Põltsamaa (www.facebook.com/Poltsamaa)

Kehtiv teave loenguplaanide, transpordikorralduse jms väärikate ülikooli programmiga seonduva kohta.

Põltsamaa Vallaleht

Loenguprogrammi reklaam (kord kuus igale vallakodanikule postkasti)

Kontaktisik:


Marilin Mölder

Marilin.molder@poltsamaa.ee

56966862

 

Kehtiv teave loenguplaanide, transpordikorralduse jms väärikate ülikooli programmiga seonduva kohta. (võimalusel valida e-kiri- et info kaduma ei läheks, kuid alati võib ka helistada).

Kontaktisik:


Evi Rohtla

Evi.rohtla@gmail.com 

5204167

 

Kehtiv teave loenguplaanide, transpordikorralduse jms väärikate ülikooli programmiga seonduva kohta. (võimalusel valida e-kiri- et info kaduma ei läheks, kuid alati võib ka helistada).

 

(Programmi toetavad: Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium, Leader Eesti, Jõgevamaa Koostöökoda, Põltsamaa Vallavalitsus)

 

 

Tunnustused:
Jõgevamaa Väärt Algatus 2022 nominent

Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2022