Sümboolika

Vapp ja lipp

20. aprillil 2018 jõustus Põltsamaa valla põhimäärus, mis kehtestas Põltsamaa valla uue sümboolika.

  

 

Põltsamaa valla vapikilbi jagab pooleks vasakult ülalt paremale alla kulgev diagonaalne kuldne jõgi nii et jõest ülemine väli on sinine ja alumine väli roheline. Taevasinisel väljal on kuldne kroon ja rohelisel väljal kolm kuldset viljapead. Kuldne kroon tähistab Põltsamaa linna ja kolm viljapead kolme liitunud valda: Põltsamaa, Pajusi ja Puurmani valda. Kuldne jõgi on Jõgevamaa tunnus.

Põltsamaa valla lipp on samades heraldilistes värvides valla vapiga. 

Põltsamaa valla sümboolika autoriks on Heino Prunsvelt.

 

VAATA LISAKS (falid)

 

Logo

 

 

 

 

 

LEADER-projekti „Põltsamaa valla kohaturundusstrateegia ja brändi väljatöötamine" raames töötas Põltsamaa Vallavalitsus välja Põltsamaa kohaturundusliku kuvandi kontseptsiooni ja tunnusgraafika.

Põltsamaa logo sobib kasutamiseks iseseisvalt kõikides oma variatsioonides, samuti ka muudes kontekstides, kus eesmärgiks on Põltsamaa kohaturundusliku brändi kommunikeerimine. Logo tohib kasutada Põltsamaa kuvandit toetavate sündmuste ja toodete märgistamiseks.

 
Logo sisaldab endas kolme konkreetset motiivi:
  • Kuningakroon/kuningaloss.
  • Roosisaar/roosiaed.
  • Jõgi, mis kõike koos saarte ja sildadega oma embuses hoiab.
Sellisena sobib logo tuumikvisuaal esindama nii linna kui valda.
 
Kroon ehk lossist lähtuv kuninglikkuse mõõde laieneb kogu ümbruskonnale, mida sellest lossist on valitsetud, ehk huumoriga pooleks kogu Liivimaale.  Roos kui lille ja loodusliku ilu sümbol on samuti linna piiridest laiem. Ning jõgesidki on Põltsamaa vallas mitmeid.
 
Logo autoriks on MTÜ Kultuurikohver.

 

Logo kasutamine tuleb kooskõlastada vallavalitsuse arendusspetsialistiga (Jan Müür, tel. 53230700, e-post jan.muur@poltsamaa.ee)

 

VAATA LISAKS