Põltsamaa Valla Päevakeskus

 

Päevakeskuse ülesanded:

 • Sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele
 • Toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja aktiveerivate tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine
 • Võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks
 • Toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, dušši kasutamine, kohanemis- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms)
 • Parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisvalt elamisel)
 • Sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimeste nõustamine ja informeerimine
 • Inimeste kaasamine töösarnasesse tegevusse
 
Päevakeskuses osutatavate teenuste eesmärk on inimeste kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele ning toimetuleku toetamine ning  sotsiaalse aktiivsuse säilitamine. 
 
Päevakeskus osutab alljärgnevaid teenuseid:
 • Erihoolekandeteenused:
  • igapäevaelu toetamise teenus
  • igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
  • toetatud elamise teenus
 • Täispansioni teenus: majutus, toitlustus, abiteenused
 • Kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused:
  • tugiisikuteenus
  • sotsiaaltransporditeenus
  • koduteenus
  • pikaajalise kaitstud töö teenus (korraldamine)
  • vaba aja sisustamine ja ühisüritused (eakate päevakeskus)
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused
Erihoolekandeteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet vastavalt klientide poolt esitatud taotlustele ja teenustele suunamise otsustele.

Hinnakiri

 

Päevakeskus Põltsamaal

Aadress: Lossi tn 47, 48104 Põltsamaa
Päevakeskuse perenaisena töötab Anne Kurvits
Päeakeskuse perenaise abina töötab Eve Rummel
Telefon +372 5860 3580
 
 • Huvitegevuseks ja ürituste korraldamiseks on ruumid avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-16.00 ja reedeti kell 9.00-15.00.
 • Päevakeskuse saun on avatud meestele neljapäeviti kell 11-14.30 ja reedeti kell 15-18.30 ja naistele neljapäeviti kell 15-18.30 ja reedeti kell 11-14.30.
 • Pesumaja on pesu vastuvõtmiseks ja väljastamiseks avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00-14.00.

 

Päevakeskus Adaveres

Aadress: Pargi 2, 48001 Adavere alevik, Põltsamaa vald
Päevakeskuse juhataja on Heiki Rosin
Telefon: 509 6572; 776 9300
 
Päevakeskus on teenusteks avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.00 ja reedeti kell 8.00-15.00

 

 

Põltsamaa Valla Päevakeskus

15.01.20

Põltsamaa Valla Päevakeskus on Põltsamaa valla poolt loodud erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuv hooldeasutus asukohaga Adavere alevikus, mille eesmärgiks on valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on toetada täiskasvanute ja erivajadustega täiskasvanud inimeste aktiivset suhtlemist,  ennetada toimetulekuprobleeme või toetada igapäevast toimetulekut. 

Aadress: Pargi 2, 48001 Adavere alevik, Põltsamaa vald
Päevakeskuse juhataja on Heiki Rosin
Telefon: 509 6572; 776 9300
E-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Päevakeskus on teenusteks avatud E-R 8.00-16.00; R 8.00-15.00


Päevakeskuse ülesanneteks on:

1)      Sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele

2)      Toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja aktiveerivate tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine

3)      Võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks

4)      Toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, dušši kasutamine, kohanemus- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms)

5)      Parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisvalt elamisel)

6)      Sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimeste nõustamine ja informeerimine

7)      Inimeste kaasamine töösarnasesse tegevusse

 

Päevakeskuses osutatavate teenuste eesmärk on inimeste kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele ning toimetuleku toetamine ning  sotsiaalse aktiivsuse säilitamine. 

Päevakeskus osutab alljärgnevaid teenuseid:

1) Erihoolekandeteenused:      - igapäevaelu toetamise teenus
                                                      - toetatud elamise teenus

2) Täispansioni teenus               - (majutus, toitlustus, abiteenused)

3) Kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused:

         - tugiisikuteenus
         - sotsiaaltransporditeenus
         - pikaajalise kaitstud töö teenus (korraldamine)
         - vaba aja sisustamine ja ühisüritused (eakate päevakeskus)
         - muud sotsiaal-ja tugiteenused


Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad Adavere alevikus:
 
1. Täispansioniteenus 402 eurot/ kuu;
2. Täispansioniteenus 13,18 eurot/ ööpäev;
3. Sotsiaaleluruumi üür 10 eurot/ kuu;
4. Öömajateenus hommikusöögita 10 eurot/ üks ööbimine;
5. Sotsiaaltransporditeenus elektriautoga 20 senti/ kilomeeter;
6. Sotsiaaltransporditeenus teiste sõidukitega 30 senti/ kilomeeter;
7. Päevakeskuse saali kasutamine 50 eurot/ päev;
8. Pesu pesemine 1,50 eurot/ kuni 5 kg;
9. Pesu kuivatamine 1 euro/kuni 5 kg;
10. Duši kasutamine 2 eurot/ 45 min;
11. Dokumendi koopia tegemine või skaneerimine A4 50 senti/ leht.
 

Erihoolekandeteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet vastavalt klientide poolt esitatud taotlustele ja teenustele suunamise järjekordadele.

                   

 

Toimetaja: MARELLE MÄND