Päevakeskused

Põltsamaa Päevakeskus

11.03.19

Päevakeskus on Põltsamaa linna poolt loodud keskus, kus pakutakse võimalust soodustingimustel avalikke teenuseid kasutada ja vaba aega veeta.  Soodustingimustel avalikud teenused on näiteks pesu pesemine või sauna kasutamine tasuta või teenuse tegelikust hinnast odavamalt. Soodustingimustel avalike teenuste puhul katab osa või kogu teenuse hinna kliendi eest omavalitsus.

Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on toetada täiskasvanute aktiivset suhtlemist,  ennetada toimetulekuprobleeme või toetada igapäevast toimetulekut. 

Vaba aja veetmise võimalused on huviringide, ürituste jm suhtlemisvõimaluste loomine erinevatele eagruppidele sotsiaalse kaasatuse eesmärgil. Viimane tähendab, et päevakeskuse tegevuste eesmärgiks on klientide kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele ning toimetuleku toetamine ja sotsiaalse aktiivsuse säilitamine. Vaba aja veetmise ja suhtlusvõimaluste pakkumise vormideks on näiteks üritused, tugigrupid, huvitegevus, jm.

Aadress: Lossi tn 47, 48104 Põltsamaa

Päevakeskuse perenaisena töötab Anne Kurvits

Päeakeskuse perenaise abina töötab Eve Rummel

Telefon +372 5860 3580
E-post: anne.kurvits@poltsamaa.ee

 

PÄEVAKESKUSE ruumid huvitegevuseks ja ürituste korraldamiseks on avatud:

 

esmaspäevast neljapäevani kell 9.00 – 16.00;

reedeti kell 9.00 – 15.00.

 

PÄEVAKESKUSE SAUN on avatud:

 

MEHED   neljapäeviti kell 11 – 14.30 ja reedeti kell 15 – 18.30;

NAISED  neljapäeviti kell 15 – 18.30 ja reedeti kell 11 – 14.30.

 

PÄEVAKESKUSE PESUMAJA on avatud pesu vastuvõtmiseks ja väljastamiseks esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00-14.00

 

Päevakeskuses ja varjupaigas osutatavate teenuste hinnakiri

 

Põltsamaa Valla Päevakeskus

10.07.18

Põltsamaa Valla Päevakeskus on Põltsamaa valla poolt loodud erinevaid sotsiaalteenuseid pakkuv hooldeasutus asukohaga Adavere alevikus, mille eesmärgiks on valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on toetada täiskasvanute ja erivajadustega täiskasvanud inimeste aktiivset suhtlemist,  ennetada toimetulekuprobleeme või toetada igapäevast toimetulekut. 

Aadress: Pargi 2, 48001 Adavere alevik, Põltsamaa vald
Päevakeskuse juhataja on Heiki Rosin
Telefon: 509 6572; 776 9300
E-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee

Päevakeskus on teenusteks avatud E-R 8.00-16.00; R 8.00-15.00


Päevakeskuse ülesanneteks on:

1)      Sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele

2)      Toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja aktiveerivate tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine

3)      Võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks

4)      Toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, dušši kasutamine, kohanemus- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms)

5)      Parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisvalt elamisel)

6)      Sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimeste nõustamine ja informeerimine

7)      Inimeste kaasamine töösarnasesse tegevusse

 

Päevakeskuses osutatavate teenuste eesmärk on inimeste kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele ning toimetuleku toetamine ning  sotsiaalse aktiivsuse säilitamine. 

Päevakeskus osutab alljärgnevaid teenuseid:

1) Erihoolekandeteenused:      - igapäevaelu toetamise teenus
                                                      - toetatud elamise teenus

2) Täispansioni teenus               - (majutus, toitlustus, abiteenused)

3) Kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused:

         - tugiisikuteenus
         - sotsiaaltransporditeenus
         - pikaajalise kaitstud töö teenus (korraldamine)
         - vaba aja sisustamine ja ühisüritused (eakate päevakeskus)
         - muud sotsiaal-ja tugiteenused


Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad:
 
1. Täispansioniteenus 363 eurot/ kuu;
2. Täispansioniteenus 11,90 eurot/ ööpäev;
3. Sotsiaaleluruumi üür 10 eurot/ kuu;
4. Öömajateenus hommikusöögita 10 eurot/ üks ööbimine;
5. Sotsiaaltransporditeenus elektriautoga 15 senti/ kilomeeter;
6. Sotsiaaltransporditeenus teiste sõidukitega 20 senti/ kilomeeter;
7. Päevakeskuse saali kasutamine 50 eurot/ päev;
8. Pesu pesemine 1,50 eurot/ kuni 5 kg;
9. Pesu kuivatamine 1 euro/kuni 5 kg;
10. Duši kasutamine 50 senti/ kord;
11. Koopia tegemine A4 50 senti/ leht;
12. Dokumendi skaneerimine A4 50 senti/ leht.
 

Erihoolekandeteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet vastavalt klientide poolt esitatud taotlustele ja teenustele suunamise järjekordadele.

                   

 

Toimetaja: MARELLE MÄND