Registreeri oma elukohaks Põltsamaa vald ja anna oma panus kogukonna arengusse!

Kutsume kõiki meie vallas elavaid, kuid veel registreerimata inimesi ning uusi elanikke end meile sisse kirjutama! Seda võib teha ka siis, kui jagate end mitme elukoha vahel ning veedate olulise osa ajast meie vallas.

Soovime ju kõik, et meie teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edasi vähemalt samas mahus. Et koduvalla avalikud hooned oleksid remonditud, soojad ja kaasaegsed ning kergliiklusteid tuleks veelgi juurde.

Miks on kasulik registreerida end Põltsamaa valla elanikuks?
Valla elanikuks registreerimine on südametunnistuse küsimus ja teenuste saamise eeldus. Vastutustundlik ja mõistlik on olla ametlikult registreeritud sinna, kus reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse. Esiteks annab see vallale võimaluse paremini planeerida kohalikku elukorraldust, sest kui on teada tegelik kasutajate hulk, on tulevikuvaade selgem ja planeerimine täpsem. Saame prognoosida, kui palju on vaja lasteaia- ja koolikohti, kui palju võib tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu, millised on huvigrupid, kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud, olgu selleks teede korrashoid ja lumest puhtaks lükkamine või vallasisene ühistransport. Teiseks on see oluline meie valla teenuste rahastamise seisukohast, sest üksikisiku tulumaks moodustab suure osa (ligikaudu 60%) meie aastaeelarvest.

Miks on iga valda registreeritud elanik vallale oluline?
Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab olla pakutavate teenuste hulk ja kvaliteet. Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule on teenuste müük, riigi eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ja erinevad projektitoetused. Ühe võimalusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene, kuid need tuleb ka ajajooksul intressidega tagasi maksta.

Sageli on just uuselanike hulgas rohkem neid, kes pole oma elukoha muutuse registreerimist oluliseks pidanud. Arvatakse, et piisab ainult ühe lapsevanema valda registreerimisest, aga valla tulubaasi mõistes on väga oluline, et terve pere registreeriks ennast uuele elukohale. See on mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid tarbivad nad samuti. Olgu selleks näiteks valgustatud, hooldatud ja lumest puhtaks lükatud teed ja tänavad. End valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille eest saaks enam remontida teid ja tänavaid, renoveerida lasteaedu ja koolimaju, rajada uusi kergliiklusteid, pakkuda head haridust ning mitmekesist vaba aja ja huvitegevust.

Oluline kuupäev 31. detsember 2023
2024. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2023. aasta 31. detsembri seisuga. Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisele mõju ei oma ja seetõttu neid soodustuste võimaldamisel arvesse ei võeta.

Et valla eelarvest antavad rahalised toetused või soodustused on seotud ametliku elanikustaatusega, on elanikuks registreerimisest tõusev kasu ka isiklikus rahakotis tuntav. Nendel, kellel ei ole 31. detsembri 2023 seisuga rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanikud, puudub alus saada Põltsamaa valla antavaid toetusi või soodustusi.

Iga inimene loeb! Kirjuta end veel sel aastal Põltsamaa valda sisse ja kui oled seda juba teinud, siis küsi naabrilt, kas tema on juba Põltsamaa valla ametlik elanik!

Elukoha registreerimine

Elukohateadet on võimalik esitada:

 • tulles kohale Põltsamaa Vallavalitsusse aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn;
 • saates avalduse posti teel aadressile Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa (lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest);
 • saates digitaalse allkirjaga e-posti teel info@poltsamaa.ee
 • kasutades rahvastikuregistri e-teenust teabeväravas www.rahvastikuregister.ee (vajalik ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.

Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt ning kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Teatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.

Soovi korral võib elukohateatega esitada ka oma sidevahendite andmed, näiteks e-posti aadressi, postkastinumbri, telefoni- või muu sidevahendi numbri või ka muu ruumi aadressi, kui inimene elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas.

TÄPSEMALT ELUKOHA REGISTREERIMISEST

X põhjust, miks tulla ja jääda

 • Suurepärane asukoht
  • Põltsamaa asub Eestimaa ristteedel. Tallinnasse, Pärnusse ja Rakverre sõidab siit poolteise tunniga, Tartusse ja Viljandisse alla tunni. Kuressaare ja Riia on Põltsamaalt ühekaugusel. Tallinn-Tartu buss peatub Põltsamaa külje all iga poole tunni tagant.
 • Kõik on käe-jala juures
  • Jalgrattaga saad ühest linna otsast teise vähem kui veerand tunniga. Põhimõtteliselt pole siin liiklemiseks autot tarviski.
 • Kvaliteetsed teenused
  • Põltsamaa vald on üks kvaliteetsemaid avalike teenuste pakkujaid Eestis. Meil on mugavas ulatuses koolid, lasteaiad, noortekeskus, meditsiiniasutused, hooldekodud, kultuuri-, spordi- ja vabaajaveetmise kohad ja palju muud. Põltsamaa linnas on vist 1000 elaniku kohta kõige rohkem kauplusi ja apteeke.
 • Aktiivne ettevõtluskeskkond
  • Põltsamaal tegutseb hulgaliselt maakonna paremikku ja Eestis laiemaltki tuntud ettevõtteid. AS Orkla Eesti Põltsamaa tehas, AS Puit-Profiil, AS Eesti Killustik, AS Merit Tarkvara, AS TK-Team, AS Kitzinger Progress, AS Pajusi ABF.... seda rida võib lõpmatuseni jätkata.
 • Parim koht laste kasvatamiseks
  • Põltsamaal on suuri ja väikseid lasteaedu, linna- ja maakoole, hea tasemega gümnaasium, muusika-, kunsti- ja spordikool. Siin on üks ägedamaid noortekeskusi, kümneid huviringe, mänguväljakuid ja -tube.
 • Väärikas minevik, põnev tulevik
  • Põltsamaal paiknes Liivimaa kuninga residents, siin ilmus esimene eestikeelne ajakirjandusväljaanne ja õmmeldi Eesti esimene sinimustvalge lipp. Põltsamaal toodeti kunagi Nõukogude kosmosetoitu. Siinne rosaarium on üks suurimaid Baltimaades. Põltsamaa Ühisgümnaasium on esimene gümnaasium maailmas, kus hakati õpetama küberkaitset.