Kasulikud viited

 

Valla ettevõtted

Andmed pärinevad Äriregistrist seisuga 25.05.2021

 

Statistika

Alates 2018. aasta 1. juunist avaldab maksu- ja tolliamet (MTA) kohalike omavalitsuste (KOVide) ettevõtluse statistikat, mille aluseks on ametile deklareeritud andmed.