2024. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

Põltsamaa vallas elas rahvastikuregistri andmeil 2024. aasta 1. jaanuari seisuga 9297 inimest. See on 183 inimese võrra vähem kui aasta tagasi.

Aasta jooksul sündis Põltsamaa vallas 85 last ja suri 160 inimest. Valda kirjutas sisse 644 inimest ja välja kirjutas 743 inimest. Detsembris toimunud sissekirjutusüleskutse ajal registreeris oma elukoha Põltsamaa vallas 31 inimest.
 
Põltsamaa linnas elas 1. jaanuari seisuga 3696 inimest. Põltsamaa linnale järgevad elanikkonna suuruselt Adavere alevik (496), Puurmani alevik (492 inimest), Lustivere küla (371) ja Esku küla (319).

Väikseima elanike arvuga on Räsna küla, kus elas 4 inimest. Mõnevõrra rohkem inimesi elas Kauru külas (11) ja Kõrkküla (11).

Kui võtta aluseks elanikkonna rahvuslik koosseis, siis eestlased moodustavad Põltsamaa valla elanikest 97%. Teistest rahvustest elab vallas enim ukrainlasi (189 inimest).
 

Elanike arv asulate lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvaarv: 9297 (01.01.2024)
Pindala: 889,6 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3696)
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 58
Huvikoole: 3