2023. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

Põltsamaa vallas elas rahvastikuregistri andmeil 2023. aasta 3. jaanuari 2023 seisuga 9485 inimest. See on 105 inimese võrra rohkem kui aasta tagasi.
 
Aasta jooksul sündis Põltsamaa vallas 62 last ja suri 141 inimest. Valda kirjutas sisse 569 inimest ja välja kirjutas 383 inimest. Detsembris toimunud sissekirjutusüleskutse ajal registreeris oma elukoha Põltsamaa vallas 51 inimest.
 
Põltsamaa linnas elas 3. jaanuari seisuga 3743 inimest. See on 9 inimese võrra rohkem kui aasta tagasi. Põltsamaa linnale järgevad elanikkonna suuruselt Puurmani alevik (485 inimest), Adavere alevik (477), Lustivere küla (373) ja Esku küla (318).
 
Väikseima elanike arvuga on Räsna küla, kus elas 4 inimest. Mõnevõrra rohkem inimesi elas Kauru külas (11) ja Kõrkküla (12).
 
Kui võtta aluseks elanikkonna rahvuslik koosseis, siis eestlased moodustavad Põltsamaa valla elanikest 94%. Teistest rahvustest elab vallas enim ukrainlasi (236 inimest), venelasi (118) ja soomlasi (49). Ühtekokku elab Põltsamaa vallas 11 rahvusest inimesi. 
 

Elanike arv asulate lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvaarv: 9485 (03.01.2023)
Pindala: 889,6 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3743)
Koole: 2
Lasteaedu: 2
Külasid: 58
Huvikoole: 3