2020. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2021 seisuga on 9571. Suurimas asulas, Põltsamaa linnas, elas 3846 inimest.
 
2020 a. sündis Põltsamaa valda 81 uut ilmakodanikku ning meie seast lahkus 116 elanikku. Põltsamaa valda registreeris 2020. aastal oma elukoha 242, kui samal ajal läks mujale elama 301 elanikku. Vallasiseselt vahetas elukohta 353 elanikku.
 

Elanike arv asulate lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvaarv: 9571 (01.01.2021)
Pindala: 889,56 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3846)
Koole: 7
Lasteaedu: 8
Külasid: 58
Huvikoole: 3