2019. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

16.01.20

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2020 seisuga on 9667, neist Põltsamaa linnas elab 3907 inimest. 

2019. aastal sündis Põltsamaa valda 101 uut ilmakodanikku ning meie seast lahkus 134 inimest.

Põltsamaa valda registreeris 2019. aastal oma elukoha 271 inimest, kuid samal ajal läks mujale elama 323 inimest. Vallasiseselt vahetas elukohta 286 inimest.

Elanike arv külade lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

ELANIKE ARV KÜLADE LÕIKES

   

01.01.2018

     

01.01.2019

 
 

Mehed

Naised

Kokku

 

Mehed

Naised

Kokku

               

Põltsamaa vald

136

66

202

 

113

47

160

Adavere alevik

234

275

509

 

219

262

481

Aidu küla

42

41

83

 

42

42

84

Alastvere  küla

26

12

38

 

28

15

43

Altnurga küla

34

30

64

 

31

28

59

Annikvere küla

40

43

83

 

45

45

90

Arisvere küla

17

25

42

 

16

26

42

Esku küla

173

162

335

 

172

169

341

Jüriküla

40

28

68

 

40

27

67

Kaavere küla

22

16

38

 

28

20

48

Kablaküla

18

17

35

 

21

17

38

Kalana küla

50

43

93

 

48

45

93

Kaliküla

32

27

59

 

32

33

65

Kalme küla

49

53

102

 

52

52

104

Kamari alevik

81

83

164

 

80

87

167

Kauru küla

8

8

16

 

8

7

15

Kirikuvalla küla

12

17

29

 

10

14

24

Kose küla

17

17

34

 

15

13

28

Kuningamäe küla

35

30

65

 

33

30

63

Kursi küla

28

28

56

 

27

25

52

Kõpu küla

21

20

41

 

21

21

42

Kõrkküla

7

6

13

 

7

5

12

Laasme küla

31

43

74

 

30

43

73

Lahavere küla

42

34

76

 

45

35

80

Lebavere küla

24

21

45

 

23

22

45

Loopre küla

11

10

21

 

11

10

21

Luige küla

13

13

26

 

14

12

26

Lustivere küla

190

178

368

 

182

178

360

Mõhkküla

52

41

93

 

54

43

97

Mõisaküla

9

10

19

 

10

10

20

Mõrtsi küla

7

6

13

 

7

6

13

Mällikvere küla

67

64

131

 

71

69

140

Neanurme küla

45

56

101

 

49

57

106

Nurga küla

16

11

27

 

15

12

27

Nõmavere küla

52

41

93

 

49

38

87

Pajusi küla

55

44

99

 

54

45

99

Pauastvere küla

78

75

153

 

77

72

149

Pikknurme küla

82

87

169

 

81

82

163

Pilu küla

18

14

32

 

18

15

33

Pisisaare küla

154

136

290

 

145

128

273

Pudivere küla

29

22

51

 

27

21

48

Puduküla

32

31

63

 

32

28

60

Puiatu küla

42

34

76

 

38

36

74

Puurmani alevik

240

257

497

 

241

245

486

Põltsamaa linn

1788

2213

4001

 

1769

2194

3963

Rõstla küla

33

26

59

 

29

25

54

Räsna küla

3

1

4

 

3

1

4

Sopimetsa küla

8

9

17

 

7

7

14

Sulustvere küla

34

36

70

 

37

38

75

Tammiku küla

25

32

57

 

26

29

55

Tapiku küla

17

7

24

 

16

7

23

Tõivere küla

11

7

18

 

11

7

18

Tõrenurme küla

25

18

43

 

24

15

39

Tõrve küla

31

31

62

 

33

32

65

Umbusi küla

42

35

77

 

41

31

72

Uuevälja küla

13

11

24

 

11

12

23

Vitsjärve küla

17

19

36

 

16

20

36

Vorsti küla

9

11

20

 

11

14

25

Võhmanõmme küla

89

78

167

 

84

75

159

Võisiku küla

134

142

276

 

130

131

261

Vägari küla

79

72

151

 

83

79

162

Väike-Kamari küla

93

103

196

 

91

101

192

Väljataguse küla

10

14

24

 

11

11

22

               

Kokku

4872

5140

10012

 

4794

5066

9860

               
Muutus        

-78

-74

-152

               

 

Toimetaja: MARELLE MÄND
Rahvaarv: 9667 (01.01.2020)
Pindala: 889,56 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3907)
Koole: 7
Lasteaedu: 8
Külasid: 58
Huvikoole: 3