2021. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2022 seisuga oli 9380. See on 191 elaniku võrra vähem kui aasta tagasi.
 
Aasta jooksul sündis Põltsamaa vallas 68 inimest ja suri 159 inimest. Valda kirjutas sisse 291 inimest, välja kirjutas 404 inimest. *
 
Suurimas asulas, Põltsamaa linnas, elas 3734 inimest. Põltsamaa linna elanike arv on aasta jooksul vähenenud 113 inimese võrra.
 
* Elanike liikumise koondaruanne (12 kuud, seisuga 14.01.2022) 

Elanike arv asulate lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvaarv: 9485 (03.01.2023)
Pindala: 889,6 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3743)
Koole: 5
Lasteaedu: 8
Külasid: 58
Huvikoole: 3