2021. aasta rahvastiku statistika Põltsamaa vallas

Põltsamaa valla elanike arv rahvastikuregistris 01.01.2022 seisuga oli 9383. See on 188 elaniku võrra vähem kui aasta tagasi. Suurimas asulas, Põltsamaa linnas, elas 3734 inimest. Põltsamaa linna elanike arv on aasta jooksul vähenenud 113 inimese võrra.

Elanike arv asulate lõikes

Sooline ja vanuseline koosseis

 

Rahvaarv: 9383 (01.01.2022)
Pindala: 889,6 km²
Suurim asula: Põltsamaa linn (3734)
Koole: 5
Lasteaedu: 8
Külasid: 58
Huvikoole: 3