« Tagasi

Põltsamaa vald sai linna rohetaristu arendamiseks 378 000 eurot

Riik eraldas Põltsamaa Vallavalitsusele 378 000 eurot, mis võimaldab taastada transiittänavate ääres umbes 5,6 km ulatuses kõrghaljastust ning rajada haljastus Põltsamaa lossihoovi. Projekti kogumaksumus on 445 000 eurot, millest valla omaosalus on 67 000 eurot.
 
Põltsamaa linnas on ajalooliselt olnud transiittänavad palistatud alleedega, mis on vältinud tuulekoridoride teket ning pakkunud varju. Lisaks aitavad puud reguleerida sademevee ringlust: puude võrad võtavad vastu osa sademeid vastu ja puude kaudu toimub intensiivne sademete aurumine. Kahjuks on tänavate rekonstrueerimise järgselt alleed jäänud taastamata.
 
Lisaks, kesklinnas ja lossihoovis on probleemiks alade ülekuumenemine. Lossihoovis puudub haljastus, ala on piiratud ringmüüriga ning suvine palavus häirib nii külastajaid kui ka seal töötavaid inimesi. Haljastus aitaks parandada lossihoovis nii õhu kvaliteeti kui ka külastajate külastusmugavust. 
 
Projekti eesmärk on tagada parem klimaatiline olukord kogu Põltsamaa linnas. Kokku on plaanis taastada kõrghaljastust transiittänavate äärtes ca 5600 meetri ulatuses. Haljastus taastatakse Viljandi mnt, Pajusi mnt, Tartu mnt, Jõgeva mnt, Kuperjanovi tänava ja Lille tn koolimaja ees. 
Alleed rajatakse kõrghaljastusena, teede äärde istutatakse puud - 2,5-3,0 m kõrgused istikud.
 
Lisaks rajatakse soojasaare efekti leevendamiseks looduspõhise lahendusega rohealad lossihoovi ning keskväljaku alale suurele ringile. Lossihoovi ja keskväljakule istutatavad istikud on 3,5-4,0 m kõrgused.
 
Rohetaristu arendamist toetab riik Euroopa Majanduspiirkonna toetusmeetmest, millesse panustavad Norra, Island ja Liechtenstein.