Jäätmemajandus

Keskmine Eesti inimene toodab aastas ligi 350 kilo olmejäätmeid ja 150 kilo pakendijäätmeid. See on üks väiksema kasvuhoone suurune hunnik. Kujuta nüüd ette kümmet tuhandet kasvuhoonet – see on prügi, mille toodavad kõik Põltsamaa inimesed ühe aastaga.
 
Jäätmed tuleb kokku koguda, ladustada või muul moel käidelda. Seda ei saa teha igaüks ise.
 
Jäätmeseadus paneb korraldatud jäätmeveo kohustuse kohalikule omavalitsusele ja Põltsamaa vald on selle delegeerinud Eesti Jäätmehoolduskeskusele.
 
Ajavahemikul 01.06.2023-31.05.2028 korraldab jäätmevedu Põltsamaa vallas Ragn-Sells. Jäätmeliigid, mida kogutakse: paberi- ja kartongijäätmed, köögi- ja sööklajäätmed, segapakendjäätmed, klaaspakendid, aia- ja haljastusjäätmed, suurjäätmed, tekstiilijäätmed ja segaolmejäätmed. 
 
Rohkem teavet:

Mida teha oma jäätmetega?

 
Lihtsad reeglid jäätmete käitlemisel
  • Kui kahtled milliseid jäätmeid kuhu panna, helista Ragn-Sells infotelefonile +372 60 60 439.
  • Kergesti riknevad, halvasti lõhnavad või kergesti lenduvad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paber- või kilekotti pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.
  • Jäätmeid ei ole lubatud jätta mahuti lähedusse (väljapoole mahutit). 
  • Jäätmete põletamine on keelatud. Küttekolletes võib põletada immutamata, lakkimata ja värvimata puitu. Paberi ja kartongi põletamine on lubatud ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.

Liigiti kogumise juhendid

Olulised dokumendid

Iseteenindus