Põltsamaa jäätmejaam

Põltsamaa vallas Pauastveres töötab Põltsamaa valla elanikele jäätmejaam, mida haldab Epler & Lorenz OÜ. Lisaks asub Puurmanis jäätmete kogumispunkt

Põltsamaa Jäätmejaam (tel: 53358042)

Avatud: T, K, R kell 11.00 – 19.00 

                      N kell 11.00-14.00      

                      L  kell 10.00 – 18.00      
                      E, P suletud 

 

Puurmani jäätmete kogumispunkt (tel: 53358042)

Avatud: N kell 15.00 – 19.00.

 

 

Jäätmejaamas ja jäätmete kogumispunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeid:

 • Puidujäätmed
 • Suuremõõtmelised jäätmed
 • Ehitusjäätmed
 • Tekstiil ja plastik
 • Metallijäätmed
 • Vanarehvid
 • Pakendijäätmed
 • Olmeprügi
 • Elektri- ja elektroonikajäätmed
 • Penoplast
 • Aknaklaas
 • Ohtlikud jäätmed

JÄÄTMETE VASTUVÕTMISE HINNAKIRI

 

Vastavalt Põltsamaa linna- ja Põltsamaa valla volikogude määrustele on alates 01. juulist 2009 kehtestatud kodumajapidamistelt poole aasta jooksul tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused:

Õlifiltrid kuni 2 tk
Vanaõli kuni 20 kg
Värvi-, laki- ja liimijäätmed juni 20 kg
Lahustid kuni 10 kg
Saastunud pakendid kuni 10 kg
Saastunud pühkematerjal kuni 10 kg
Pestitsiidid kuni 10 kg
Põllumajanduskemikaalid kuni 10 kg
Olmekemikaalid kuni 5 kg
Ravimid kuni 2 kg
Nakkusohtlikud jäätmed kuni 1 kg
Elavhõbedajäägid kuni 100 gr
Päevavalguslambid kuni 10 tk

 

Kui Põltsamaa valla elanikul on üle anda ohtlike jäätmeid, mis ületavad kehtestatud piirkogused, siis palun pöörduda kontaktisik Ain Valu poole telefonil 776 6985 või 509 8517.