Põltsamaa valla kriisikomisjon on moodustatud Põltsamaa vallavanema 17.01.2024 käskkirjaga nr 14-2/2024/2
 
Kriisikomisjoni koosseis
komisjoni esimees: Karro Külanurm, vallavanem;
komisjoni aseesimees: Kristi Klaos, abivallavanem;
komisjoni liikmed:
Kersti Paas, majandusosakonna juhataja;
Silja Peters, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja;
Ivo Saarela, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri vanemkomissar;
Eda Joosep, Põltsamaa Vesi OÜ juhatuse liige;
Enno Ottis, Jõgeva Maleva Põltsamaa ÜK pealik;
Peeter Randoja, Päästeameti Põltsamaa PK 2 komandopealik;
Jan Müür, arendus- ja kommunikatsioonispetsialist;
Agne Allas, Terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht;
Merlin Martinson, Põltsamaa Haldus juhataja.
 

 

Põltsamaa valla kriisikomisjoni põhimäärus