2020. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused

Vaateplatvorm lossitorni tippu 213
Põltsamaa kalmistu parkla ja juurdepääsutee tolmuvabaks 106
Pingid ja prügikastid Puurmani avalikku ruumi 70
Ujuv purskkaev Põltsamaa jõel 62
Tapiku Külade Seltsi ruumide renoveerimine 51
Pajusi Mudajooks 2020 RockFest 50
Põltsamaa ja Kamari puhkeala ühendamine mööda kallasrada 50
Kõnnitee ehitus Metsa ja Lembitu tn ristmikult Tõrukese esimese aiaväravani 46
Annikvere kergliiklustee valgustus ja turvapiirded 29
Viis ujumissilda Põltsamaa jõe kallastele 27
Mahlapress Pajusisse 22
Põltsamaal Lillevere piirkonnas kõnnitee taastamine 22
Lillemetsa pargi mänguväljaku aluskate täies ulatuses tolmuvabaks 15
Põltsamaa noortekeskuse parkla korda 15
Maastikuvibu rajad Kuningamäe Terviserajale 13
PÜG vilistlaste lahing 2020 9
Felixhalli jõusaali tingimuste parendamine 8
Põltsamaa muusikapark 8
Hääletatud ettepanekud (hääli kokku: 816)  

 

Põltsamaa valla kaasav eelarve 2020

Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda kohaliku kogukonna liikmetele võimalus teha 50 000 euro ulatuses ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.
 
Ideede kogumine
Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 1.-24. novembrini 2019.
 
Ettepanekute esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:
Ettepanekuks võib olla kas investeering Põltsamaa valla avalikus ruumis või Põltsamaa valla mainet toetav ja/või tuntust suurendav sündmus.
Kaasava eelarve ettepanek peab teenima avalikku huvi ja ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. 
Ettepanek peab olema realiseeritav 2020. aasta 31. detsembriks.
 

Ettepanekute esitamine

Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või tuua/saata paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Põltsamaa Vallavalitsus, Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48104.
 
Ettepanek peab sisaldama:
 • ettepaneku esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon, aadress või e-posti aadress);
 • ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 • ettepaneku eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
 • ettepaneku kirjeldust (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • eelarvet (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
 • muud olulist infot (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada);
 • vajadusel kinnistu omaniku nõusolekut.
 

Ettepanekute esmane analüüs

 • Esitatud ettepanekuid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud eksperdid. 
 • Ettepanekute analüüs toimub 25. novembrist 8. detsembrini 2019.
 • Ettepanek, mis eirab kaasava eelarve eesmärke, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.
 • Kõik kaasava eelarve ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla kodulehel.
 

Hääletus

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. detsembrini 2019. Hääletus algab 9. detsembril kell 10 ja lõppeb 22. detsembril kell 18.
 
Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.
Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.  
 

Ettepanekute elluviimine

Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ettepanekud, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu.
Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimist.
Ettepanekuid viib ellu Põltsamaa Vallavalitsus. Vallavalitsus võib sõlmida ka ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.
 

Lisainfo

 
Lisainformatsioon: Raivo Suni, Põltsamaa Vallavalitsuse turundusspetsialist, tel 56480215, e-post raivo.suni@poltsamaa.ee
 
 

Ettepaneku elluviimine

2020. aasta alguses teatas Riigi Tugiteenuste Keskus, et toetab 2,5 miljoni euroga Põltsamaa lossikompleksi arendamist. Toetuse eest on plaanis 2023. aastaks rekonstrueerida väravahoone ja konvendihoone torn.

2020. aasta kaasavat eelarvet kasutatakse täiendava osana lossikompleksi arenduseelarvest, mille tulemusena rajatakse esialgu kavandatust esinduslikum vaateplatvorm 2023. aastaks.