Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu projekti avalikustamine

12.09.18


Põltsamaa Vallavalitsus otsustas avalikustada Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu projekti koos lisadega ajavahemikul 7.-21. september 2018 Põltsamaa valla veebilehel ja valla raamatukogudes.

Ettepanekuid Põltsamaa valla arengukava 2040 eelnõu kohta saab esitada kuni 21. septembrini 2018 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse ja Puurmani teenuskeskusesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.


Visiooni hääletus:
Avalikustamise perioodil valime hääletuse tulemusel välja Põltsamaa valla VISIOONI, https://goo.gl/forms/NsU8NKKtL14xVPBc2.

Visioon kannab meie kauget eesmärki. Lisaks võiks see olla midagi, mis on selgelt just "meie", meiega seostatav, meile iseloomulik jne!

 

Avaliku arutelu ajad ja kohad on:

1. Aidu Lasteaed-Algkool (Kooli tee 7, Vägari küla) 17. september 2018 kell 17.15;

2. Adavere Põhikooli saal (Kooli 1, Adavere alevik) 17. september 2018 kell 19.15;

3. Puurmani Mõisakool (Tartu mnt 1, Puurmani alevik) 18. september 2018 kell 17.15;

4. Lustivere Kultuurimaja  (Mõisa tee 9, Lustivere küla) 18. september 2018 kell 19.15;

5. Põltsamaa Kultuurikeskus (J. Kuperjanovi tn 1, Põltsamaa linn) 19. september 2018 kell 17.15;

6. Kamari Seltsimaja (Kamari alevik) 19. september 2018 kell 19.15;

7. Pajusi Rahvamaja (Pajusi küla) 20. september 2018 kell 17.15;

8. Esku-Kamari Kool (Esku küla), 20. september 2018 kell 19.15.

 

Taustaks: 
Arengukava koostamisel oli üheks eesmärgiks, et see ei oleks liialt detailidesse laskuv ja oleks võimalikult kompaktne. Samas kitsaskohtadest ja eesmärkidest tulenevalt oleksid põhimõttelised tegevussuunised seatud.

Põhjalikum olukorra kirjeldus on esitatud lisas 2 ning 4 aasta investeeringutekava koos finantsidega lisas 1 (eelarvestrateegia). Tegevuskavasse said objektidena sisse eelkõige ühinemislepingus kokku lepitud objektid (kuna need peavad ühinemislepingu kohaselt 4 aasta jooksul tehtud saama).

Sisend arengukava jaoks (sh visiooni märksõnad) on tulnud aprillis-mais läbiviidud seminaridest ja küsitlustest (lisa 3).

Lisainfot saab arengu-ja planeerimisosakonnast kontaktidel: Kristi Klaos, tel 529 4510, e-post kristi@poltsamaa.ee või Loreida Küppas, tel 5342 5004, e-post loreida@poltsamaa.ee.

Toimetaja: MARELLE MÄND

Ühinenud Põltsamaa valla arengukava koostamine


Põltsamaa Vallavalitsus on alustanud uue, ühinenud Põltsamaa valla arengukava koostamisega.

Soovime, et arengukava oleks meie kõikide (s.h. elanike, ettevõtjate, koostööpartnerite, külaliste) huve arvestav ja seega kutsume sind kaasa rääkima. Selleks ootame kõigilt aktiivset kaasamõtlemist ja osalemist valla arengukava koostamisel. Arengukava on meie kõigi kokkulepe, mille alusel planeerime tegevused tulevikuks, ka on see aluseks eelarve koostamisel. 

Kutsume üles kõiki aktiivseid vallaelanikke osalema arengukava koostamisel. Seda saab teha erinevate valdkondade küsimustikele vastates internetis või valla raamatukogudes või osaledes seminaridel. Küsitlustele vastanute vahel loosime välja 10 Apollo kinkekaarti, väärtusega 20 eurot.

Seminaride ajad:

 1. Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu seminar toimus 2. mail kell 13.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 2. Keskkonna ja tehnilise taristu teemaline seminar toimus 4. mail kell 10.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 3. Hariduse teemaline seminar toimus 8. mail kell 16 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi saalis.
 4. Kultuuri teemaline seminar toimus 9. mail kell 14.00 Põltsamaa Noortekeskuses.
 5. Noorsootöö teemaline seminar toimus 9. mail kell 16.00 Põltsamaa Noortekeskuses.
 6. Spordi ja tervisedenduse teemaline seminar toimus 10. mail kell 12.00 Viljandi mnt 3 saalis.
 7. Turismi teemaline seminar toimus 15. mail kell 14.00 Pajusi Mõisa Ait-Kuivatis.
 8. Ettevõtluse teemaline seminar toimus 15. mail kell 16.00 Pajusi Mõisa Ait-Kuivatis.

 

Arengukava küsitluste ja seminaride kokkuvõtted

 

Maikuus viidi Põltsamaa valla uue arengukava koostamiseks läbi mitmeid küsitlusi ja teemaseminare, kus koguti inimeste mõtteid ja arvamusi.

Kokku toimus 7 teemaküsitlust ja 8 seminari:

 1. Taristu ja keskkonnavaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 150 (kokkuvõte) ja seminaril osales 19 inimest (kokkuvõte). "Viimase 5 aasta olulisemad investeeringud" (kokkuvõte).
 2. Noorsootöö ja haridusvaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 73 (kokkuvõte) ning hariduse seminaril osales 34 (kokkuvõte) ja noorsootöö seminaril osales 14 inimest (kokkuvõte).
  Noorsootööst Põltsamaa vallas ja Hariduselust Põltsamaa vallas.
 3. Kultuuri ja vaba aja tegevuste hindamine: küsitlustele vastanuid 63 (kokkuvõte) ja seminaril osales 28 inimest (kokkuvõte). Ülevaade kultuurielust Põltsamaa vallast.
 4. Spordi- ja tervisedenduse (liikumisharrastuse) valdkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 121 (kokkuvõte) ja seminaril osales 23 inimest (kokkuvõte). Sport ja liikumisharrastus Põltsamaa vallas.
 5. Turismivaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid turismiteenuse pakkujate poolt 35 ja üldise küsitluse „Põltsamaa kui turismisihtkoht" vastanuid 265 (kokkuvõte) ning seminaril osales 18 inimest (kokkuvõte).
 6. Ettevõtlusvaldkonna hindamine: küsitlustele vastanuid 74 (kokkuvõte) ja seminaril osales 17 inimest (kokkuvõte).
 7. Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste hindamine: küsitlustele vastanuid 79 (kokkuvõte) ja seminaril osales 23 inimest (kokkuvõte). Sotsiaalkaitse ja tervishoid Põltsamaa vallas.

Kokku oli küsitlustele vastanuid 860. 
Täname kõiki, kes võtsid vaevaks vastata küsitlustele ning osaleda seminaridel.

Kõikide küsitluste ja seminaride lõpuüritusena korraldatakse Põltsamaa valla visiooniseminar 31. mail Põltsamaa kultuurikeskuses. Üritusel loositakse välja ka Apollo kinkekaardid küsitlustele vastanute vahel.

Juunikuus jätkuvad seminarid arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamiseks. Arengukava avalikustamine toimub augustis-septembris.