VABATAHTLIKE PANK

Mõned aastad tagasi sai ellu kutsutud Põltsamaa valla vabatahtlike panga projekt, mille eesmärgiks oli koondada Põltsamaa valla aktiivseid kodanikke, kes soovivad vabatahtlikkuse alusel oma kodukandis miskit ära teha ning viia neid kokku, kas erinevate organisatsioonide või teiste vallaelanikega, kellel omakorda oleks huvi mõnd vabatahtlikku oma tegevuse läbiviimisel kaasata.

Põltsamaa piirkonnas tegutsevad spordi-, kultuuri-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna vabaühendused, kes korraldavad üritusi ja viivad ellu tegevusi, vajavad vabatahtlike abi. Kuna vabatahtlikke on Põltsamaa vallas seni enim kaasatud enam spordiürituste korraldamisel ja ka selles on MTÜ-del/SA-del kõige enam kogemusi, siis projekti partneritena olid esialgu kaasatud SA Põltsamaa Sport ning Pajusi Mudajooksu korraldajad.

SA Põltsamaa Sport koordineerib spordiürituste läbiviimist (ning korraldab ka ise) Põltsamaa vallas ja seega on neil kõige parem ülevaade neist inimestest ja organisatsioonidest, kes viivad ellu üritusi, kus vajatakse vabatahtlikke.

MTÜ Sporty korraldab koostöös Pisisaare Spordiklubiga iga-aastaga enam kuulsust ja osalejaid koguvat Pajusi Mudajooksu (www.mudajooks.ee). Pakutakse harrastussportlasele meeleolukat võimalust ja väljakutset, kus osalejate arv on kasvab igal aastal ca 200% jõudes viimasel aastal 365-lt 670-ni. Lisaks 14-le organisaatorile on igal hooajal olnud vaja rohkem vabatahtlikke. Seega jooksu korraldajad saavad anda edasi oma kogemust vabatahtlikke kaasamisel ja eelkõige nende motiveerimisel. 

Projektiga „Põltsamaa valla vabatahtlike pank" oli soov kokku koondada Põltsamaa vallas suurüritusi korraldavad MTÜ-d ja SA-d ning koostöös läbi viia koolitusi, et

1) teha paremini koostööd ehk käivitada koostöövõrgustik

2) kaasata vabatahtlikke ehk luua vabatahtlike pank.  

Vabatahtlike panga puhul on tegemist üle-eestilise mõju-potentsiaaliga ettevõtmisega, kuhu on oodatud liituma kõik need, kes tunnevad huvi üritustele vabatahtlikult panustamisse. Tegemist on kontseptsiooni väljatöötamise ja selle rakendamise kampaaniaga, kuidas leida püsivabatahtlikke. 

2019. aasta esimeses kvartalis toimus projekti meeskonna moodustamine, töökoosolekud projekti koordineerimiseks (projekti koordineerimine) 

Projekti planeeritavad tegevused on ellu viidud kooskõlas projekti eesmärgi ning ajakavaga. Kaasatud erinevad ühendused ja esindajad omavalitsustest.

2019. aasta teises kvartalis toimus koolitus koostöö teemal.

2019. aasta III kvartalis toimus koolitus, kuidas inimesi kaasata.

13 detsember 2019 toimus Põltsamaa raamatukogu saalis MTÜ'de ümarlaud teemal „Kuidas paremini kaasta vabatahtlikke?" Oma kogemusi käis jagamas Scult Estonia koolitaja,  kellel on aastatepikkuse vabatahtlike ja sündmuste korraldajate kokku viija.

2022. aasta suvel valmisid koostöös Tallinna Tehnikaülikooli suveülikooli tudengite vabatahtlike kaasamise mudelid.

Viimased aastad ei ole olnud ühiskonnale kerged. Lahingud on mitmel rindel- koroona pandeemia, Ukraina sõda (sõjapõgenikud) ja kohalikud probleemid (nt Umbusi jõe reostus). Samas on kõik need katsumused tõestanud, kuivõrd oluline on vabatahtlike panus nende probleemide lahendamisel! Nad on aidanud Põltsamaa valda jõudnud sõjapõgenikel leida elamispindasid ja kogunud neile eluks vajalikke tarbeid, nad on olnud väärtuslikud abilised keskkonna reostuse likvideerimisel.

(Vabatahtlikud Umbusi jõel. Foto: Margus Metsma)

Kõik need keerulised katsumused on jätnud oma jälje nii ürituste toimumise kui ka niisama kontaktide loomise osas, aga loodetavasti hakkab eluolu selles osas taas normaliseeruma. Nagu eelnevalt mainitud- erinevaid põhjuseid/vajadusi vabatahtlike kaasamiseks on ju mitmeid.

Hetkel on peamiseks suhtluskanaliks organisatsioonide, vallaelanike vabatahtlike vahel Facebooki grupp-  Põltsamaa vahvad vabatahtlikud, kuhu koondatakse informatsiooni võimaluste kohta kusiganes valla piirkonnas (aga miks mitte ka mujal) vabatahtlikuna panustada. Sellel lehel võib igaüks ise julgelt omalt poolt teate üles panna.

14.12.2022 toimus Põltsamaa linnas keskväljaku avamine ning  samuti anti sel kaunil jõulukuu õhtul üle ka tänusõnad ja väike tunnustus Põltsamaa valla vabatahtlikele, kes on võtnud vaevaks vabast tahtest ühiskonna ja kogukonna heaollu panustada. Eelnevalt tehtud üleskutsele esitati 44 vabatahtlikku. Neile anti üle tänukiri ning kingitus- Põltsamaa vabatahtliku pusa.

(Pildil on aktiivne vabatahtlik ja Põltsamaa valla vabatahtliku pusa- pusa disainis on kasutatud just neid sõnu, millega inimesed iseloomustavad vabatahtlikku. Foto: Ellar Sügiste)

Põltsamaa valla vabatahtlike pank on avatud 24/7 ja kõik on oodatud liituma!

 

Tänatud vabatahtlikud 2022

Mudelid:

 

Projekti toetas: