Projekteerimistingimuste andmine Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning kehtiva Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringu täpsustamine

Põltsamaa Vallavalitsuse 01.07.2024 korraldus nr 2-3/2024/135 "Projekteerimistingimuste andmine Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone püstitamiseks ning kehtiva Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneeringu täpsustamine". 

Põltsamaa Vallavalitsus on 06.06.2024 esitanud projekteerimistingimuste taotluse (ehitisregistri taotlus nr 2411002/04707, menetluse nr 434622) Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas Roheline tn 1a (katastritunnus 61801:001:0499) kinnistule Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud eluasemehoone ehitusprojekti koostamiseks.

Dokumendid tutvumiseks: 

Projekteerimistingimuste andmine kaubandushoone püstitamiseks ja kehtiva Kesk tn 5 krundi ja lähiala detailplaneeringu täpsustamine

Põltsamaa Vallavalitsuse 09.05.2024 korraldus nr 2-3/2024/89 "Projekteerimistingimuste andmine ja kehtiva Kesk tn 5 krundi ja lähiala detailplaneeringu täpsustamine".

Põltsamaa Vallavalitsusele on 29.02.2024 esitatud projekteerimistingimuste taotlus (ehitisregistri taotluse nr 2411002/01817, menetluse nr 418487) Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas Kesk tn 5 (katastritunnus 61701:006:0240), Kesk tn 5a (katastritunnus 61701:006:0250), Kesk tn 5b (katastritunnus 61701:006:0024) ja J. Kuperjanovi tn 2a (katastritunnus 61701:006:0021) kinnistutele kaubandushoone ehitusprojekti koostamiseks.

Dokumendid tutvumiseks: