Ühinemisläbirääkimise lõpetanud KOV-ide otsused

5.02.19

Kõo Vallavolikogu

 • 21.01.2016 otsus nr 2 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine"
 • 18.02.2016 otsus nr 5 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamise komisjoni moodustamine"
 • 21.04.2016 otsus nr 10 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine Võhma linnaga"
 • 28.09.2016 otsus nr 18 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine"

Imavere Vallavolikogu

 • 18.02.2016 otsus nr 6 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine"
 • 21.04.2016 otsus nr 20 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine"
 • 16.06.2016 otsus nr 27 "Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine Põltsamaa Linnavolikogu, Paide Linnavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu ja Võhma Linnavolikoguga ning ühinemisläbirääkimiste jätkamine Järva-Jaani Vallavolikoguga"

Võhma Linnavolikogu

 • 23.03.2016 otsus nr 19 "Ettepaneku tegemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks"
 • 29.06.2016 otsus nr 41 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine" 

Koigi Vallavolikogu

 • 11.02.2016 otsus nr 12 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine"
 • 11.02.2016 otsus nr 13 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine"

Kolga-Jaani Vallavolikogu

 • 18.01.2016 otsus nr 1 "Kolga-Jaani valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ajutise komisjoni moodustamine"
 • 21.04.2016 otsus nr 15 "Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste peatamine"
 • 25.08.2016 otsus nr 42 "Algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste lõpetamine"

 

Toimetaja: MARELLE MÄND