Suplusvee kvaliteet Põltsamaa vallas


Terviseameti järelevalve all on Aidu tehisjärve, Puurmani aleviku paisualuse ranna ja Kamari paisjärve supluskohad, mille haldajaks on Põltsamaa Vallavalitsus.

Aidu tehisjärve ja Kamari paisjärve supluskoha seirekalender ja kõikide proovide analüüside tulemused on leitavad Terviseameti kodulehel.

Analüüsiaktid: