Põltsamaa Haldus

Pargi 1b, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48103
Avatud E-R 8:00 - 16:30, lõuna 12:30-13:00
 
Tel 5191 9449
registrikood 77000803
KMRK: EE102574913
 
 
Põltsamaa Haldus täidab järgmisi ülesandeid:
 • tagab asutustele soodsa ja nõuetekohase töökeskkonna;
 • tegeleb haljastus- ja heakorratööde planeerimise ja teostamisega;
 • haldab Põltsamaa valla kalmistuid ja osutab kalmistuteenuseid;
 • haldab Põltsamaa vallas olevaid parke, haljasalasid ja muid maastikke;
 • korraldab asutuse valdusse antud hoonete, rajatiste ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
 • haldab ja korraldab valla transporti;
 • tegeleb hulkuvate loomadega;
 • tegeleb elamumajandusega;
 • osutab avalikust huvist lähtuvalt vallavalitsuse ja vallavolikogu otsuste alusel teisi Põltsamaa valla elanikele vajalikke teenuseid;
 • korraldab Põltsamaa valla haridusasutustes toitlustust;
 • korraldab Põltsamaa valla asutustes majandustööd.
Lisaks pakub Põltsamaa Haldus elanikele mitmeid teenuseid. Vaata hinnakirja ja telli teenus siit!
 

Põltsamaa Haldus kontaktid

Avatud E-R 8:00-16:30, lõuna 12:30-13:00

 

NIMI

 

TELEFONI NUMBER

E-MAIL

MERLIN MARTINSON

juhataja

5191 9449

merlin.martinson@poltsamaahaldus.ee

RAIN RANDMAA

välitööde ja teenuste juht

5360 7005

rain.randmaa@poltsamaahaldus.ee

MARIS RABA

toitlustusjuht

528 5024

maris.raba@poltsamaahaldus.ee

JANA KUUSK

raamatupidaja

5804 1150

Jana.Kuusk@poltsamaa.ee

VILLU SINIMETS

bussijuht

53421402

villu.sinimets@poltsamaahaldus.ee

OLEV ELMEND

bussijuht

5263963