29.09.22

 

Rahvaküsitlus arengukava sisendi saamiseks viidi läbi 29.06-3.08

Rahvaküsitluse küsimustik

Küsitluse kokkuvõte

Arengukava avalik väljapanek

Toimetaja: AIVE TAMM