« Tagasi

Vallavalitsus avalikustab Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmise eelnõu

Põltsamaa vallavalitsus on muutmas Põltsamaa valla arengukava. Arengukava muutmise juhatas sisse 29.06-3.08.2022 toimunud elanike rahulolu küsitlus, kus vastajad said arvamust avaldada kõikide valdkondade kohta, millega valla asutuste poolt igapäevaselt tegeletakse. Lisaks toimusid augusti lõpus ja septembri alguses valdkondlikud seminarid, mille käigus vaadati üle arengukava eesmärgid, kitsaskohad ja tegevused kitsaskohtade leevendamiseks. 
 
Rahuloluküsitluse ja seminaride põhjal on valminud arengukava muutmise eelnõu, mille vallavalitsus avalikustab 28. septembrini täiendavate ettepanekute kogumiseks. Ettepanek tuleb saata e-posti aadressile info@poltsamaa.ee.
 
Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus Põltsamaa valla arengukava 2040 ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta Põltsamaa Vallavolikogule.