Põltsamaa Valla Päevakeskus

 

Aadress: Pargi 2, 48001 Adavere alevik, Põltsamaa vald
Registrikood: 77000105
Päevakeskuse juhataja on Heiki Rosin
Telefon: 509 6572; 776 9300
 
Päevakeskus on teenusteks avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-16.00 ja reedeti kell 8.00-15.00

 

Päevakeskus Põltsamaal

Aadress: Lossi tn 47, 48104 Põltsamaa
Päevakeskuse perenaisena töötab Lenna Kaeramaa
Päeakeskuse perenaise abina töötab Eve Rummel
Telefon +372 58603580
 
 • Huvitegevuseks ja ürituste korraldamiseks on ruumid avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-16.00 ja reedeti kell 9.00-15.00.
 • Päevakeskuse saun on avatud meestele neljapäeviti kell 11-13.30 ja reedeti kell 14-16.30 ja naistele neljapäeviti kell 14-16.30 ja reedeti kell 11-13.00.
 • Pesumaja on pesu vastuvõtmiseks ja väljastamiseks avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00-14.00.

 

Põltsamaa Perepesa

Aadress: Lossi tn 47, Põltsamaa
Telefon: 5346 4029
Koduleht: www.perepesa.ee

 

Päevakeskuse ülesanded:

 • Sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele
 • Toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja aktiveerivate tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine
 • Võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks
 • Toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, dušši kasutamine, kohanemis- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms)
 • Parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisvalt elamisel)
 • Sotsiaalvõrgustikku kuuluvate inimeste nõustamine ja informeerimine
 • Inimeste kaasamine töösarnasesse tegevusse
 
Päevakeskuses osutatavate teenuste eesmärk on inimeste kaasamine ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele ning toimetuleku toetamine ning  sotsiaalse aktiivsuse säilitamine. 
 
Päevakeskus osutab alljärgnevaid teenuseid:
 • Erihoolekandeteenused:
  • igapäevaelu toetamise teenus
  • igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
  • toetatud elamise teenus
 • Täispansioni teenus: majutus, toitlustus, abiteenused
 • Kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused:
  • tugiisikuteenus
  • sotsiaaltransporditeenus
  • koduteenus
  • pikaajalise kaitstud töö teenus (korraldamine)
  • vaba aja sisustamine ja ühisüritused (eakate päevakeskus)
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused
Erihoolekandeteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet vastavalt klientide poolt esitatud taotlustele ja teenustele suunamise otsustele.