1.03.19

 

 

 

 

 

 

EU50870 Ühinevate omavalitsuste strateegiate ja poliitikate ühtlustamine haldusvõimekuse tõstmiseks.

Projekti eesmärgiks on uuringute ja analüüside kaudu kaardistada haridus- ja sotsiaaltegevusvaldkonnad ja tulemuste põhjal luua mudelid, soovitused, strateegiad, mis aitaksid teadmistepõhiselt kõige paremini ellu viia seni eraldi tegutsenud 4 omavalitsuse ühinemist, mille tulemusena selgitatakse välja koostoimimisest tulenevad võimendused, finantsefektid, konsolideerimise võimalused. Suurema üksusena toimimisel tekivad võimalused ametnike spetsialiseerumiseks.

Projekti planeeritud kogumaksumus 10 201,51 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 8671,28 eurot ja omafinantseering 1530,23 eurot.

Projekt viiakse läbi ajavahemikus 01.11. 2016 - 31.12.2017.