PÕLTSAMAA VALLA 2024. AASTA EELARVE 

 

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2024 määrusega nr 1

Eelarve seletuskiri

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027 kehtestati Põltsamaa Vallavolikogu 19.10.2023 määrusega nr 17

Põltsamaa valla eelarvestrateegia 2024-2027

 

RESERVFONDI KASUTAMINE

Reservfondi kasutamise aruanne 01.04.2024 seisuga

Reservfondi kasutamise aruanne 27.06.2024 seisuga

PÕLTSAMAA VALLA 2024. AASTA EELARVE EELNÕU MENETLEMINE

Põltsamaa Vallavolikogu 21.12.2023 istung (eelarve eelnõu 1. lugemine)
Põltsamaa Vallavolikogu 25.01.2024 istung (eelarve eelnõu 2. lugemine)
Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2024 istung (eelarve vastuvõtmine)

Vallavolikogu hariduskomisjon - 12.12.23 protokoll nr 11; 08.01.24 protokoll nr 1
Vallavolikogu sotsiaalkomisjon - 03.01.24 protokoll nr 1
Vallavolikogu revisjonikomisjon - 28.12.23 protokoll nr 16
Vallavolikogu kultuurikomisjon - 19.12.23 protokoll nr 6
Vallavolikogu majanduskomisjon - 13.12.23 protokoll nr 14; 08.01.24 protokoll nr 1; 17.01.24 protokoll nr 2
Vallavolikogu kogukonnakomisjon -12.12.23 protokoll nr 10

 

Põltsamaa valla 2024. aasta eelarve eelnõu (30.11.2023 eelnõu nr 1-4.1/2023/443)

Lisa 2024. a eelarve

Seletuskiri