Dokumendiregistrid


PÕLTSAMAA VALLAVALITSUSE AVALIK DOKUMENDIREGISTER DELTA (külalisele)

Dokumendiregister (ametnikule sisenemiseks).

 

Põltsamaa valla dokumendiregistris registreeritakse:
  • alates 1. jaanuarist 2018 kõik uue valla dokumendid
  • uue ühinenud valla volikogu dokumendid.
Põltsamaa Vallavalitsuse avalik dokumendiregister sisaldab ka Põltsamaa valla hallatavate asutuste dokumendiregistreid. Hallatavad asutused sisestavad ja vastutavad ise oma asutuse dokumentide avalikustamise ja nendele juurdepääsupiirangute kehtestamise eest. Iga hallatava asutuse funktsioonid, sarjad, toimikud ja dokumendid on varustatud neid eristava eesliidesega.
 
  1. PH Põltsamaa Haldus (lisainfo telefonil 5191 9449 või e-posti aadressil info@poltsamaahaldus.ee)
  2. PRK Põltsamaa Raamatukogu (lisainfo telefonil 776 2401 või e-posti aadressil poltsamaa@poltsamaark.ee)
  3. PMK Puurmani Mõisakool (lisainfo telefonil 773 7143 või e-posti aadressil kool@puurmani.edu.ee)
 
 

Ühinenud omavalitsuste dokumendiregistrid:

 

Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Puurmani Vallavalitsus ja Pajusi Vallavalitsus tegutsesid kuni 31. detsembrini 2017 eraldi ametiasutustena. Kõik ametiasutustes koostatud, neile saabunud ja nende väljasaadetud dokumendid registreeriti aasta lõpuni asutuste dokumendiregistrites.