Toetuse saajad 2022

 

 

Toetuse saaja Projekti nimi Otsustatud toetuse summa, € 
Ain Kuusk Kanalisatsioonisüsteemide projekt 1653,02
Ilve-Reet Lainemäe Maasikmäe talu biopuhasti 3159,72
Jaan Limberg Paemurru kanalisatsioon 3163,74
Jaan Aiaots Aiaotsa KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 3425,00
Sander Kukk Mäe talu kanalisatsiooni loomine 4039,00
Eve Raudvee Toomas KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 3465,00
Reigo Reinmets Krõõda kanalisatsioonisüsteemi ehitus 3600,00
Toomas Tiiman Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 4556,00
Matis Mauer Altvälja KÜ kanalisatsiooni süsteemi rajamine 3312,00
Viljar Koorts Kanalisatsiooni väljaehitamine Andrese talus 4539,00
Nele Rajasaar Alttoa talu biopuhastiga kanalisatsioonisüsteemi ehitus 6500,00
Ants Reinumägi Kanalisatsiooni välja ehitamine 6090,00
Veera Kopplemik Heitvee nõuetekohane kanaliseerimine 4341,60
Iris Reinula Toominga juurdepääsutee rekonstrueerimine 1735,30
Reigo Reinmets Krõõda veesüsteemide ehitus 2850,00
Reet Vahtrik Veevarustussüsteemid 2210,00
Janar Tõnissoo Laisaare talu rauaeemaldusfiltri paigaldus 1335,00
Elle Kuuse Vanakooli tee 21 veevärgi parendamine, veepehmendus-rauaeemaldusseadme paigaldamine 1299,38
Britha Kondas Kaera talu veekvaliteedi parandamine 1225,91
Veera Kopplemik Joogivee kättesaadavuse tagamine 1654,90
Valve Kalam Kalami talu veepuhastuse seadme paigaldustoetuse taotlemine 451,37
Heiko Aasma Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Luhavahi tallu 4699,38
Einar Teras Kanalisatsioonisüsteem 5145,60
Toivo Uusna Elamu biopuhasti ja imbväljaku paigaldus 3774,75
Joel Päärmann Augusti talu veesüsteem 1396,95
Merike Ohno Majapidamise joogivee kvaliteedi parandamine 1536,05
Agnes Kallisaar Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine 1326,60
Agnes Kallisaar elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 4574,76
Annely Sääsk Veesüsteemide valdkonna projekt 2110,50
Diana Lepp Tuti biopuhasti 3630,00
Martti Veldi Vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine 984,90
Martti Veldi Kanalisatsioonisüsteemi uuendamine 3613,98
Mare Alnek Kanalisatsioonisüsteemi rajamine  4623,00
Mare Alnek Veesüsteemi rajamine 1724,58
Eleene Jennison Apri kinnistule puurkaevu puurimine koos veesüsteemi rajamisega 3497,40
Eleene Jennison Apri kinnistule biopuhasti-imbsüsteemi ja kanalisatsiooni rajamine 3002,60
Helgi Vares Arisvere küla Mäe 1 kortermaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine 10994,70
Aule Susi Veesüsteemid (puurkaevu rajamine) 3939,60
Alar Pullisaar Biopuhasti rajamine 4819,98
Urmas Kulu Ühiskanalisatsiooniga liitumise väljaehitamine 1538,80
Joel Päärmann Augusti talu kanalisatsioon 3979,80
Monika Anton Juurdepääsutee remont Soojaagu majapidamisele 6500,00