Lisainfo

24.10.18

Seadused:

Sotsiaalhoolekande seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv

Lastekaitseseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv

Perehüvitiste seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017062?leiaKehtiv

Perekonnaseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029?leiaKehtiv

ÜRO Lapse õiguste konventsioon - https://www.riigiteataja.ee/akt/24016


Kasulikku infot leiate veel:

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt - https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et

Lastekaitseliidu kodulehelt - https://www.lastekaitseliit.ee/ ;

Õiguskantsleri kodulehelt - http://www.oiguskantsler.ee/et ;

Lasteabi kodulehelt - http://www.lasteabi.ee/ ;

Kriminaalpoliitika kodulehelt- http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika


Nõustamise võimalused lapsele, noorele, täiskasvanule ning spetsialistile:

 

Tugitelefon 1492 -  vägivalda kogenutele

Jõgevamaa Nõustamiskeskus - http://www.jmnk.ee/

Lasteabi.ee - http://www.lasteabi.ee/

Jõgevamaa Rajaleidjakeskus - http://www.rajaleidja.ee/jogevamaa/

Eesti Kasuperede liit - http://www.kasuperedeliit.ee/

Igale Lapsele Pere - http://www.kasupered.ee/

Ohvriabi: http://www.palunabi.ee/et

Jõgevamaa MTÜ Naiste Tugi- ja teabekeskus, tel 5305 9525; e-post: jogeva@naistetugi.ee

 

Toimetaja: MARELLE MÄND