Toetuse saajad 2019

Mart Villmann Oru biopuhasti rajamine 4216,98
Kersti Tagam-Alliksaar Võhmanõmme küla, Võhmaküla tee 11, Eramaja 1576,78
Kairi Teras Vorsti küla, Õnne kinnistu juurdepääsutee majapidamisele 972,84
Argo Kolk Kaku talu biopuhasti ja imbsüsteemi paigaldamine 4160
Argo Kolk Kaku talu uue veevõtu süsteemi rajamine 867
Regina Laanemets Tammeoksa, Kalme küla elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 3951,66
Getre Möldri Pikknurme küla Proima majapidamise kanalisatsiooni ehitus 3987,04
Kalev Pedajas Väike-Kamari küla, Naksi majapidamise kanalisatsiooni ehitus 3324
Diana Lepp Tuti puurkaev 2869,48
Laili Aunap-Kollom Ohakale kaevu puurimine 1440
Ardo Velt Lambi Talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 3819
Kaido Reiman Veesüsteemi parendamine, kivioja, Kõpu küla, Põltsamaa vald 1591,75
Valentina Tõnismäe Luige küla, Põltsamaa vald Mikumäe talu kanalisatsiooni süsteemi rajamine 2094,42
Kaido Reiman Omapuhasti süsteemi rajamine, Kivioja, kõpu küla, Põltsamaa vald 3798,9
Valentina Tõnismäe Luige küla, Põltsamaa vald Mikumäe talu vee süsteemi rajamine 1129,62
Ivar Sillaste Vana-Raukase, Kablaküla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond. Kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine. 3662,22
Mihkel Lepp Umbusi küla Kasekese korrusmaja kanalisatsioonisüsteemi rajamine 4249,14
Vaido Olup Põltsamaa vald, Puiatu küla, Nigula vesivarustuse väljaehitamine 2862,24
Este Susi Huulemäe talu puurkaevu ehitus ja veevarustus 3224,8
Vally Proosa Jaagu, Arisvere küla, Põltsamaa vald,  Veesüsteemi rajamine 1280,42
Vally Proosa Jaagu, Arisvere küla, Põltsamaa vald/ Kanalisatsioonisüsteemi rajamine 4072
Esta Glaser Autori talu Pudivere küla biopuhasti rajamine 3568,62
Lea Miljand Esku küla Kärdi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2123
Merike Ohno Sillaotsa, Kuningamäe küla, Põltsamaa vald. Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine 3923,52
Katrin Koor Põltsamaa vald Pilu küla Pillo veevarustus 3220,02
Margus Uusküla Kinnistu Uusküla, Lustivere küla, Põltsamaa vald omapuhasti Smart 8 rajamine 4261,2
Janeli Piller Põltsamaa vald, Kursi küla, Kraavi 3505,44
Esta Glaser Autori talu Pudivere küla veesüsteemi rajamine 2931,38
Mairi Lääne Reoveekäitlussüsteemi ehitus Silla katastriüksus, Põltsamaa vald, Aidu küla 5591,26
Epp Vabamäe Juurdepääsutee rajamine Jaagu talule 2609
Ants Moorits Villaku talu, Annikvere, Põltsamaa vald, kuurdepääsutee ehitus 1564,38
Kardo Haljaste Jõgeva MK., Põltsamaa vald, Vorsti küla, Krassi talu 3815,6
Epp Vabamäe Puurkaevu ja veeühenduse rajamine Jaagu talule 2826
Helju Krumm Kauru küla, Lombi talu veevarustussüsteemi väljaehitus 2124
Helju Krumm Kauru küla, Lombi talu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus 3150
Maimo Lend Karuale talu, Puurmani vald, Jõgevamaa; Hajasustuse programm 1866,89
Maimo Lend Karuale talu, Puurmani vald, Jõgevamaa; Hajasustuse programm 2110,5
Bruno Lippur Tamme talu veevärk  3147,66