Koduandur

„Üksi elavad eakad on nüüd paremini turvatud. Oleme elektroonilised andurid rakendanud abivajajate käsutusse ja nii saavad lähedased või hooldajad privaatsusnõudeid rikkumata hoida olukorral silma peal," kinnitas koduanduri teenuse üks väljatöötajatest, Tarmo Pruuli.
 
Paljud meist teavad seda tunnet, kui eakas vanem või vanavanem ei vasta telefoni kutsungile või on telefon hoopis välja lülitatud. Muremõtted hakkavad iseenesest peas liikuma ja me küsime endalt, kas kõrges eas lähedasega on kõik ikka hästi või on ta olukorras, kus ühenduse võtmine ei ole tal võimalik. Samavõrra võib tegu olla haige või erivajadusega inimese põetamisega – ikka tekkib olukordi kui soovime, et saaksime kasvõi korraks kiigata lähedase tuppa ja saada rohkem aimu kuidas tal läheb.
 
Nüüd ei pea me enam pelgalt unistama sellisest võimalusest, sest tehnilised abivahendid annavad kiirelt koduanduri kasutajakontole kogu vajaliku info. Arvuti või nutitelefoni vahendusel saame teada kuidas eakal kodus läheb, kas ta käib õues, kui hästi ta magab, kas tal tuba on soe või kas ta valmistab süüa. Koduanduri lahendus saadab häireteated lähedastele ka SMSi teel.
Taskukohane hind ja säilinud eneseväärikus
 
Pruuli sõnul toimib teenus põhimõttel, et juhtmevabad andurid registreerivad ruumides liikumise, uste avamise ja sulgemise, temperatuuri, suitsu või kõrge süsihappegaasi taseme. „Andureid on võimalik seadistada ka vajaduspõhiselt ja saada teavitusi näiteks sellest, kui eakas lahkus ebatavalisel ajal kodust või ei ole ruumis mingi aeg ringi liikunud," selgitas ta. 
 
Koduanduri teenuse teeb kättesaadavaks asjaolu, et selle kasutamiseks ei pea olema eaka kodus interneti- ega telefoniühendust. Küll aga peab teenuse kasutaja telefonis olema andmeside, et õigeaegselt teateid vastu võtta. 
 
Pruuli rääkis, et nende kliendid on varasemalt ise püüdnud kaamerate abil olukorral silma peal hoida, kuid see osutus väga ajamahukaks ning hoolduskoormus selle läbi ei vähenenud vaid pigem suurenes. Ka ei suudeta kaamerat kogu aeg jälgida. Samuti rikutakse sellise tegevusega eaka privaatsust. 
 
Häirenupu kasutavad dementsusega eakate lähedased on kurtnud, et eakas ei kanna igapäevaselt nuppu endaga kaasas või lülitab selle sisse kas kogemata või suhtlemise eesmärgil. 
 
Koduanduri süsteem seevastu kogub andmeid elukeskkonnast, analüüsib neid ja alles siis saadab lähedasele teate, kui on tuvastanud ohuolukorra. „Inimese kodus liikumise sagedus ja mustrid võivad anda aimu teatud terviseriskidest, mis muul juhul võivad jääda ilma piisava tähelepanuta, kuid mida süsteemselt infot koguvad andurid aitavad tuvastada," rääkis Pruuli.
 
Lisades, et kuigi koduanduri teenus on üsna uus, siis testperioodi kasutajad jäid kõik hiljem teenust tarbima ja ta prognoosis, et teenuse populaarsus kasvab tulevikus veelgi.
 
Uudsed koduandurid on äratanud huvi ka kohalikes omavalitsustes, kes eakate inimeste hooldusküsimustega mitmel moel kokku puutuvad. Tegemist on inimliku sooviga nii isikliku, perekondliku kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil. Üksinda elavad eakad, vähenenud toimetulemisvõimega, puudega või terviseprobleemidega inimesed ei tohi kunagi jääda ilma abi ja tähelepanuta, seega võib koduandureid pidada mitte pelgalt viimaseks abivahendiks, vaid ennetavaks meetmeks. Meil kõigil peab olema võimalus kauem iseseisvalt ja turvaliselt koduses keskkonnas viibida, suurendamata seejuures lähedaste inimeste hoolduskoormust. Koduandur aitab suurendada nii lähedaste kui eakate kindlus- ja turvatunnet.
 
Koduanduri infosüsteem visualiseerib kogutud andmed rakendusse ja veebilehele, ning edastab teated käitumise kohta e-kirja või sms-sõnumiga. Andurid töötavad patareitoitel ning ei vaja telefoni- ega internetiühendust. 
 
Hea teada!
  • Üksi elava eaka lähedase toimetulekust ülevaate saamine ei ole keeruline.
  • Vaatad telefonist või arvutist, kuidas lähedasel kodus läheb.
  • Süsteem annab ülevaate, kas inimene on käib kodust väljas või valmistab sööki.
  • Andurid ei riku privaatsust – andurid ei pildista ja ei filmi.
 
Teenuse kohta saad lisainfot kodulehelt www.koduandur.ee ja tel 5341 4885 (Tarmo).