Põltsamaa vallas osutab vee ja kanalisatsooni teenust Põltsamaa Vesi OÜ.

Vaata lähemalt!

Avariitelefon: 51 60 280

 

Eeskirjad

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad

Endise Pajusi valla piirkond

 

Endise Puurmani valla piirkond

 

Põltsamaa linn

 

Endise Põltsamaa valla piirkond