Info e-arvete esitamiseks

 

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 1. juulist 2019 a avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid. E-arve on XML-vormingus masinloetav dokument, mis liigub elektroonilises keskkonnas tarkvarasüsteemide vahel. Xml vormingus e-arvete saatmise osas suhtlevad omavahel operaatorfirmad (Omniva, Telema, Fitek). E-kirjaga saadetud XML fail (arve) ei ole seadusest tulenevalt aktsepteeritav. Pdf arve ei ole e-arve. E-arve peab olema väljastatud selle asutuse registrikoodiga, kes kauba või teenuse tellis (kas ametiasutus või hallatav asutus). E-arve peab olema koostatud vastavalt EL  või rahandusministri määruse alusel koostatud standarditele vastavas vormingus. Õige vormingu tagab operaatori kasutamine.

E-arve saatmise võimalused:

1) Juhul, kui müüja on täna juba e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu jõuab see ostjani;

2) e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades riigi poolt loodud e-arveldaja infosüsteemi (https://e-arveldaja.rik.ee/). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks, E-arveldajat aitab kasutada E-arveldaja abiinfo (https://abiinfo.rik.ee/earveldaja);

3) lisaks e-arveldajale saab e-arveid tasuta saata ka Fitek AS infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutajakonto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus: rik.earveldaja@rik.ee.

E-arvetele ülemineku kohta annab selgitusi Rahandusministeeriumi peaspetsialisti Keir Pooliga, keir.pool@fin.ee  , samuti Riigi Tugiteenuste Keskus.

E-arve standardi osas abistab teid ITL e-arve toimkond.

 

Asutuste ja registrikoodide tabel

 

Asutuste nimetus Registrikood
AMETIASUTUSED
Põltsamaa Vallavalitsus 77000358
HALLATAVAD ASUTUSED
Põltsamaa Haldus 77000803
Põltsamaa Muusikakool 75003097
Põltsamaa Raamatukogu 75003051
Põltsamaa Kultuurikeskus 75003068
Põltsamaa Valla Lasteaed 77001567
Põltsamaa Ühisgümnaasium 75003128
Puurmani Mõisakool 75025590
Põltsamaa Valla Päevakeskus 77000105