Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve

 

Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve võeti vastu Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 istungil.
Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve seletuskiri.


Põltsamaa valla 2018. aasta eelarve menetlemine:

LISAEELARVE:
Põltsamaa valla 2018. aasta 1. lisaeelarve ja lisaeelarve seletuskiri.

Põltsamaa valla 2018. aasta 2. lisaeelarve

 

EELARVE TÄITMISE ARUANDED:

 

RESERVFOND: