Põltsamaa valla noortevolikogu

Noortevolikogu on Põltsamaa Vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve. Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.
 
Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.
 
Noortevolikogu valimise kord, eesmärgid ja ülesanded on kirjeldatud noortevolikogu põhimääruses.
 
 
Kontaktinfo:
Põltsamaa noortevolikogu
Aadress: Lossi 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
E-post: noortevolikogu@poltsamaa.ee (suletud grupp). Kui soovid noortevolikogule kirjutada, siis kasutada e-posti aadressi info@poltsamaa.ee 
Vaata ka noortevolikogu näoraamatut.
 

Koosseisud