Analüüsid ja uuringud

 

Liiklusuuringud

Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs

Põltsamaa rohestruktuuri analüüs

Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine

Viljandi mnt ja K. A. Hermanni tn puude hinnang 2020

Elanikkonna rahuloluküsitlus 2019

Lasteaedade uuendamise finantsanalüüs

 

Elamumajandus

Põltsamaa hooldekodu