Põltsamaa valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu

 

Vallavalitsus tutvustab eelnõud esmaspäeval, 30. novembril 2020 algusega kell 17.30 veebikoosolekul. Koosolekuga saab liituda aadressil Microsoft Teamsi koosolekute keskkonnas.

Kui Teil on küsimusi eelnõu seletuskirja või eelnõu kohta, palume võimalusel need saata enne koosoleku toimumispäeva aadressile silja.peters@poltsamaa.ee.  Küsimusi saab esitada ka veebikoosolekul.

Ettepanekud haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiividele

23. septembril Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud haridusvõrgustiku ümberkorraldamise alternatiivide tutvustuse esitlused:

Miks soovib Põltsamaa vald ümber korraldada valla haridusvõrku?

Põltsamaa valla koolivõrk on kujundatud umbes 2000 õpilase teenindamiseks, samas täna õpib vallas vähem kui 1000 õpilast.  Koolivõrk lähtub haldusreformieelsest ruumilisest korraldusest, kus igal vallal oli vähemalt üks, mõnel ka mitu kooli. Pärast valdade ühinemist tekkis olukord, kus Põltsamaa linnast umbes 10 kilomeetri raadiuses asub viis kooli ja seitse lasteaeda. 
 
Valla koolid seisavad täna silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate leidmisega, õpetajaskonna vananemine, tugispetsialistide puudus jms). Koolivõrgu killustatus ja koolide eraldatus pärsib lahenduste leidmist neile muredele.
 
VAATA LISAKS!