Ümberkorralduste ajakava

 • Reformi ettevalmistavad tegevused (mai-august 2020)
  • Reformi ajakava tutvustamine. Koolijuhtide, volikogu hariduskomisjoni ja vallavalitsuse liikmete ajurünnak koolivõrgu ümberkorraldamise võimaluste leidmiseks - 15.06.2020 Põltsamaa Vallavalitsuse saalis (Viljandi mnt 3)
  • Nelja võimaliku alternatiivi tutvustamine koolijuhtidele, õpetajate, õpilasesinduste ja hoolekogude esindajatele. Alternatiivide plusside ja miinuste kaardistamine - 29.06.2020 Põltsamaa Kultuurikeskuses.
  • Haridusvõrgu ümberkorralduste arutelu vallavolikogu hariduskomisjonis 11.08 ja 02.09.2020
 • Ümberkorralduste alternatiivide avalik tutvustamine 23.09.2020 kell 17.30-19.00 Põltsamaa kultuurikeskuses
 • Ettepanekute esitamise tähtaeg ümberkorralduste alternatiividele 11.10.2020. Ettepanekud palume saata aadressile info@poltsamaa.ee
 • Ümberkorralduste lõpliku kava sõnastamine ning tutvustamine hoolekogudele ja õpilasesindustele - oktoober-november 2020
 • Volikogu otsus – detsember 2020
 • Reform viiakse ellu alates 01.09.2021