Ümberkorralduste ajakava

 • Reformi ettevalmistavad tegevused (mai-august 2020)
  • Reformi ajakava tutvustamine. Koolijuhtide, volikogu hariduskomisjoni ja vallavalitsuse liikmete ajurünnak koolivõrgu ümberkorraldamise võimaluste leidmiseks - 15.06.2020 Põltsamaa Vallavalitsuse saalis (Viljandi mnt 3)
  • Nelja võimaliku alternatiivi tutvustamine koolijuhtidele, õpetajate, õpilasesinduste ja hoolekogude esindajatele. Alternatiivide plusside ja miinuste kaardistamine - 29.06.2020 Põltsamaa Kultuurikeskuses.
  • Haridusvõrgu ümberkorralduste arutelu vallavolikogu hariduskomisjonis 11.08 ja 02.09.2020
  • OÜ Cumulus Consulting haridusekspert Kalle Küttis esitas ekspertarvamuse Põltsamaa valla haridusvõrgu kohta
 • Ümberkorralduste alternatiivide avalik tutvustamine 23.09.2020 kell 17.30-19.00 Põltsamaa kultuurikeskuses. Koosoleku ülekanne veebis.
 • Ettepanekute esitamise tähtaeg ümberkorralduste alternatiividele 11.10.2020. Ettepanekud palume saata aadressile info@poltsamaa.ee. Ettepanekuid võivad esitada kõik, kes soovivad sellel teemal kaasa rääkida.
 • 14. oktoober 2020 – vallavolikogu hariduskomisjon kaalus kõiki laekunud ettepanekuid ning sõnastas lõpliku haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiivi.

 

 • November 2020 – haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu esimene lugemine.
  Toimuvad kohtumised haridusasutuste hoolekogude, õpilasesinduste, lastevanemate, õpetajate ja kogukondadega, et alternatiivi tutvustada. 
 • Detsember 2020 – haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu teine lugemine ja vastuvõtmine.
   
 • Reform viiakse ellu alates 01.09.2021