Ümberkorralduste ajakava

  • Reformi ettevalmistavad tegevused (mai-august 2020)
  • Reformi aluste tutvustamine – sept – november 2020
  • Volikogu otsus – detsember 2020
  • Reform viiakse ellu alates 01.09.2021