Ümberkorralduste ajakava

 

Toimuvad kohtumised haridusasutuste hoolekogude, õpilasesinduste, lastevanemate, õpetajate ja kogukondadega, et alternatiivi tutvustada. 

 
 • Haridusasutuste struktuuride väljatöötamine - jaanuar 2021
 • Konkursside väljakuulutamine vabadele ametikohtadele
 • Praktiliste küsimuste läbirääkimine ja lahendamine (õppekohtade nimed, hoolekogude töökord jms) - jaanuar-märts 2021
 • Transpordivõrgu analüüs ja optimeerimine - jaanuar-august 2021
 • Vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine (põhimäärused, arengukavad, õppekavad) - veebruar 2021
 • Põltsamaa Valla Lasteaia asutamine dokumentatsiooni väljatöötamine - veebruar-märts
  2021
 • Lasteaia dokumentatsiooni esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile koolitusloa saamiseks - hiljemalt 1. aprill 2021
 • Osapoolte teavitamine asutuste töö ümberkorraldamisest - aprill-juuni 2021
 • Töölepingute korrastamine, töötajate üleviimine, vajadusel koondamisteadete edastamine - aprill-juuni 2021
 • Praktilised tegevused haridusasutuste töö ümberkorraldamisel (eelarvete muutmised, registritoimingud, dokumendihaldus jms) - juuli-august 2021
 • Ümberkorraldatud õppeasutused alustavad tööd - 1. september 2021