Uudised ja teated

« Tagasi

Hariduskomisjon sõnastas haridusvõrgu ümberkorralduse lõppstsenaariumi

Põltsamaa vallavolikogu hariduskomisjon vaatas läbi haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiividele esitatud ettepanekud ja sõnastas ümberkorralduste lõppstsenaariumi.

Komisjon arutas läbi kõik 12 laekunud ettepanekut. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu esitatud ettepanek, mis laekus pärast tähtaja möödumist, lükati küll tagasi, kuid selles esitatud seisukohti on käsitletud teiste ettepanekute juures.

Koosoleku tulemusena sõnastas hariduskomisjon haridusvõrgu ümberkorraldamise põhimõtted, mis esitatakse arvamuse saamiseks hoolekogudele ja õpilasesindustele. Haridusvõrgu ümberkorralduste esimene lugemine on planeeritud novembrikuu volikogu istungile.

Valla haridusvõrgu ümberkorraldamise käigus:

 1. Liidetakse Puurmani Mõisakool ja Puurmani Lasteaed Siilipesa.
 2. Ülejäänud koolidest jääb alles üks kool, millel on järgmised õpikohad:
  1. Põltsamaal 1.-12. klass,
  2. Adaveres 1.-9. klass,
  3. Lustiveres 1.-3. klass,
  4. Vägaris 1.-3. klass. Praegu III klassis olevatel õpilastel võimaldatakse lõpetada IV klass.
 3. Esku-Kamari Kool ja Pisisaare Algkool suletakse.
 4. Adavere Põhikooli lasteaiast, Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaiast, Esku-Kamari Kooli lasteaiast, Lustivere Põhikooli lasteaiast, Pisisaare Algkooli lasteaiast, Põltsamaa Lasteaiast Tõruke ja Põltsamaa lasteaiast MARI moodustatakse üks lasteaed. Õppekohad jäävad vastavalt vajadusele Pisisaarde, Vägarisse, Adaverre, Lustiverre ja Eskusse. Lasteaia õppekohtades avatakse rühmi vastavalt vajadusele.

Otsustuste tegemisel arvestati Cumulus Consulting OÜ analüüsiga "Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine".

Haridusvõrgu ümberkorralduste alternatiivide avalik väljapanek toimus 7. septembrist 11. oktoobrini. Uuendatud haridusvõrk hakkab kehtima 2021. aasta septembrist.

 

VAATA LISAKS!