Korduma kippuvad küsimused

Miks soovib Põltsamaa vald ümber korraldada valla haridusvõrku?

Põltsamaa valla koolivõrk on kujundatud umbes 2000 õpilase teenindamiseks, samas täna õpib vallas vähem kui 1000 õpilast.  Koolivõrk lähtub haldusreformieelsest ruumilisest korraldusest, kus igal vallal oli vähemalt üks, mõnel ka mitu kooli. Pärast valdade ühinemist tekkis olukord, kus Põltsamaa linnast umbes 10 kilomeetri raadiuses asub viis kooli ja seitse lasteaeda. 
Valla koolid seisavad täna silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate leidmisega, õpetajaskonna vananemine, tugispetsialistide puudus jms). Koolivõrgu killustatus ja koolide eraldatus pärsib lahenduste leidmist neile muredele.