Põltsamaa Vallavolikogu otsused

26.01.24

 

Põltsamaa Vallavolikogu 2024. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2023. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2022. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2021. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2020. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2019. aasta otsused

Põltsamaa Vallavolikogu 2018. aasta otsused

 

Põltsamaa Vallavolikogu 2017. aasta istungitel vastu võetud otsused
Number Kuupäev Pealkiri
01 26.10.2017 Põltsamaa Vallavolikogu aseesimehe valimine
02 06.11.2017 Endistele volikogu esimeestele hüvitise maksmine
03 06.11.2017 Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
04 06.11.2017 Põltsamaa vallavanema valimine
05 06.11.2017 Põltsamaa Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
06 06.11.2017 Põltsamaa Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
07 06.11.2017 Vallavanema töötasu ja hüvitiste määramine
08 21.11.2017 Endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitise maksmine
09 21.11.2017 Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
10 21.11.2017 Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
11 21.11.2017 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine
12 21.11.2017 Vallavara võõrandamine (Juurdepääsupiirang: AvTS § 35 lg 1 p 12, 21.11.2017-21.11.2092)
13 21.11.2017 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
14 21.11.2017 Põltsamaa valla ametiasutuste ümberkorraldamine
15 06.12.2017 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
16 06.12.2017 Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
17 06.12.2017 Jõgeva vallaga täiendava kokkuleppe sõlmimine eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamiseks
18 06.12.2017 Põltsamaa Vallavolikogu 06.11.2017 otsuse nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
19 06.12.2017 Põltsamaa Vallavolikogu 21.11.2017 otsuse nr 10 "Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine
20 06.12.2017 Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist
21 06.12.2017 Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
22 21.12.2017 Põltsamaa valla koostöö välisriikide omavalitsusüksustega
23 21.12.2017 Põltsamaa Vallavara OÜ jagunemine
24 21.12.2017 Põltsamaa valla rahvaraamatukogude ümberkorraldamine
25 21.12.2017 Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Juurdepääsupiirang: AvTS § 35 lg 1 p 12  21.12.2017-21.12.2092)
26 21.12.2017 Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Juurdepääsupiirang: AvTS § 35 lg 1 p 12  21.12.2017-21.12.2092)
27 21.12.2017 Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2017. aasta eelarve reservfondist
28 21.12.2017
  Puurmani Vallavolikogu 13.10.2017 otsuse nr 37 „Eesmärkide saavutamiseks vallavara tasuta kasutusse andmine ja Puurmani Vallavalitsuse koosseisust töökohtade suunamine Puurmani Mõisa Sihtasutusele" kehtetuks tunnistamine
29 21.12.2017 Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 otsuse nr 21 „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" muutmine

 

 

Toimetaja: ULVI PINT